TEHDİT FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR Mİ?

KPMG danışmanlık firması, Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği’nin de katkıları ile tamamladığı “Kilidi Kırmak” başlıklı araştırmayı kamuoyu ile paylaştı. Araştırma, toplumun değişik kademelerinde cinsiyet eşitliği konusundaki dengesizliklere işaret ederken, farklı çözüm önerilerini de tartışmaya açıyor.

Araştırmanın lansman toplantısında değerli akademisyen Prof.Dr.Deniz Ülke Arıboğan (“kızkardeşim”) ile bir kez daha aynı panelde yer alma mutluluğuna eriştim. Arıboğan, üzerinde çalışmakta olduğu yeni kitap projesinin hazırlıklarından da dem vurarak, dünyadaki yeni akımların ve öngörülen gelişmelerin kadın konusuna olası etkileri üzerine çarpıcı paylaşımlarda bulundu. Konuşması içinden özellikle altı çizilmesi gereken kısım otomasyon, dijital teknoloji, sanal zeka (AI) ve Endüstri 4.0 benzeri kavramların kadın istihdamına olumsuz etkilerini detaylandırdığı bölüm idi. Yani biz bir yandan iş hayatında cinsiyet eşitliğini sağlamak konusunda küçük de olsa adımlar atarken, dünyadaki değişim rüzgarları, istihdam konusunda dezavantajlı, daha kırılgan olan, başta kadın olmak üzere kesimlerin (gençler, azınlıklar, engelliler, v.b.) hayatını daha da zorlaştırmak, yeni istihdam imkanlarını azaltmak ve hatta mevcut istihdama da ket vurma riskini taşıyor. Dolayısıyla çok uzak olmayan vadede, artan verimliliğin kadın istihdamına olumsuz etkilerini küresel olarak hissedebiliriz.

Bu noktada, farklı bir bakış açısı olarak, Adecco danışmanlık firmasının İngiltere’de Yönetim Kurulu üyeleri ve tepe yönetcilere yönelik yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına kulak verilebilir; araştırmaya konu olan binin üzerinde yöneticinin üçte ikisi, teknolojik gelişimin istihdamı azaltmadığı, aksine daha fazla iş yarattığı tespitinde bulunmuş. Yani verimlilikle azalan iş sayıları, yeni yatırım ve ilgi alanlarından kaynaklanan işler ile dengelenmekle kalmamış, toplamda daha da artmış.

Buna ragmen, Prof.Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın uyarısını can kulağı ile dinleyip, anlayıp, bir an önce çözüm yaratma mecburiyetinde olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye’de de, dünyada da eğitimli kadınların sayısı artıyor, akademik kurumlardan mezun olan kadınlarla erkeklerin sayısı birçok alanda, disiplinde eşitlendi. Yeni dünya düzeninde kadın istihdamında kayıp yaşayacak dahi olsak, özellikle yönetici kademesinde kadınlar için doğacak yeni fırsatların da olacağını iddia edebiliriz. Özellikle teknolojinin iyi kullanılması ile, yönetim katında uzmanlık gerektiren alanlarda, yeni fırsatlar kadınlar için doğabilir. Bu dalgayı yakalayabilirsek, önemli rollerdeki, kritik noktalarda karar verici, yönetici kadın sayısını arttırabilmek mümkün olabilir. Adecco’nun tamamladığı araştırmaya katılanların da %95’i teknolojik gelişime ayak uyduracak şekilde yeni beceriler öğrenmenin (“upskilling”) işgücünün rekabet avantajını ve adaptasyon yeteneğini arttıracağında hemfikir kalmış. Demek ki, kadınların da olası istihdam kaybı tehditinden kurtulabilmek için, beceri ve yetkinliklerini arttırma yoluna gitmelerinde büyük fayda var. Hatta eğer bunu, gelişim eğrisinin getirdiği hızdan daha erken ve daha hızlı yapabilirsek, “dalga ile sörf ederek” tehdidi fırsata dönüştürme imkanı da yaratılabilir.

Profesör Arıboğan’ın erken uyarısını can kulağı ile dinleyip, geleceğin yetkinlik setinin tasarımına geç olmadan başlamak şart. Bu bağlamda, teknoloji, dijital, AI gibi kavramları iş hayatının gündemine yerleşirken, benim inancım “teknik” ya da “fonksiyonel” kapasitenin artırılması değil, dönüşüm (transformasyonel) liderliğin benimsenmesi asıl farkı yaratacak, kırılma noktası olacak. “Kod yazabilmek” ne kadar önemli olursa olsun, bizim asıl ihtiyacımız, teknolojiyi hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak benimsemiş, paylaşarak, etkileşerek, insanların zihinlerine, gönüllerine dokunarak yöneten ve icra eden kadın ve erkek liderler; öyle olmasa şimdiye kalmaz, hepimizin yerinde bir robot olurdu!

No Comments

Post A Comment