KOLAY GELSİN !

Mart ayı içinde Türkiye’nin 34 ilinde, toplam 14 bin kadınla görüşülerek yapılan kapsamlı “Kadınları Anlama Araştırması” yayınlandı. Uluslararası tüketim şirketi AVON’un desteği ile IPSOS tarafından yapılan araştırmanın sonuçları oldukça ilginç. Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarını paylaşmadan önce IPSOS’un 15-64 yaş grubundaki kadınları hedefleyerek yaptığı araştırmaya baz edilen TUIK verilerine kısaca göz atmakda fayda var:

  • Türkiye’de kadınlar toplam nüfusun % 49.8’ini oluşturuyor.
  • Türkiye’de okuma yazma bilmeyen kadınların oranı erkeklerin oranının 5 katı.
  • Kadınlar 24 yaşında evleniyor, erkekler ise 30 yaşında.
  • Kadınlar günde 4 saat 17 dakikalarını ev ve aile bakımına ayırıyor.
  • Kadınların işgücüne katılım oranları erkeklerin yarısı.

Yukarıdaki verilerden dahi anlamlı birçok sonuç çıkartabilmek mümkün; kadınlar toplumun yarısını oluşturmalarına ragmen, erkekler ile aynı yollardan geçmiyorlar. Konunun bir kadın değil de insan hakları sorunu olduğunu belirtmeye gerek yok. Ancak konunun insan hakları ve eşitlik boyutları kadar önemli olan ekonomik boyutu da var. Her ne sebeple olursa olsun, kadınların ekonomik hayata katılımının sınırlı olması “dengemizi bozuyor”, refah seviyesi artmıyor; zira “tek kanatla uçulmuyor”. Yukarıdaki verileri özümsedikten sonra IPSOS’un tamamladığı araştırmanın sonuçları aslında şaşırtıcı olma özelliğini yitiriyor. Araştırmanın sonuçlarına göre;

  • Her on kadından altısı birçok sorumluluğu bir arada taşıdığı ve bunlara yetişmekte zorlandığı fikrinde.
  • Her on kadından altısı çocuklarının geleceği için endişeli.
  • Her dört kadından birinin hayali, her şeyi bırakıp daha sade bir hayata geçmek.
  • Her on kadından ikisi hava karardıktan sonra yaşadığı mahallede kendini güvende hissetmiyor. Her on kadından biri ise gündüzleri dahi mahallesinde kendini güvende hissetmiyor.

Ipsos araştırmasına göre kadınların yüzde 73’ünün ehliyeti yok, yüzde 74’ü kredi kartı kullanmıyor ve yüzde %89’unun ise pasaportu yok. Kadınların %89’nun cep telefonu var, %48’inin ise akıllı telefonu var; %27’sinin tablet bilgisayarı var. Hanelerde kadınların bilgisayar kullanma oranı ise %45.9, internet kullanma oranı ise %51.9. Kadınların %19’u internet üzerinden alışveriş yaparken, %35’i “her gün sosyal ağları (Facebook, Twitter, vb) kullanıyorum” diyor. Bu rakamların birçoğu aslında Türkiye’nin insan dokusunun pek de dışında değil; yani kadın veya erkek olması pasaport sahibi olma konusunda farklılık getirmiyor. Ancak kadınların %74’ünün kredi kartı sahibi olmaması, kullanmaması ilginç, zira geride kalan kısım, yani kredi kartı kullanan, sahibi olduğu varsayılan kadınların oranı, ilginçtir, kadınların işgücüne katılım oranına oldukça yakın.

AVON desteğiyle tamamlanan IPSOS araştırmasının sonuçlarını derinlemesine incelemeye devam etmek gerekir, ancak yerimiz dar. Araştırmaya katılan kadınların yaklaşık yarısı, “Türkiye’de kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğunu” düşünüyormuş; yukarıdaki verileri ve tespitleri bir kez daha okuduktan sonra bu cümleye geri dönün. Eğer kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğunu düşünen kadınların sayısı bu kadar fazla ise, değişimi kim tetikleyecek? Erkekler mi ?

Cevabı size bırakarak, araştırmadan paylaşmak istediğim son bulguyu da aktarayım; Türkiye’de kadınların yüzde 57’siağırlıklı olarak geleneklerine bağlı olduğunu, alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmeyeceğini” söylüyormuş. Araştırmaya katılan kadınların yarısı, “kadınlarla erkeklerin eşit haklara sahip olduğuna” inanıyor ve gene araştırmaya katılan kadınların yarısından fazlası, “ben geleneklerime, alışkanlıklarıma bağlıyım, değişmem” diyor.

Ve biz kadınların içinde olduğu, bu memnun olmadığımız resimden kurtulabilmek için mücadele ediyoruz.

Hepimize kolay gelsin !

No Comments

Post A Comment