GELECEĞİ BİRLİKTE YARATMAK

Bu köşenin sürekli takipçileri liderliğin farklı alanlardaki yansımalarını yorumlamaya çalıştığıma defalarca tanık oldular. Aslında bu çabanın arkasında, liderliğin farklı alanlardaki uygulamalarına rağmen tanımının basit ve tek olduğuna yönelik inancım yatıyor. Kişisel inancım, liderliğin tanımı ve refleksleri ülkeler, sektörler, fonksiyonlar arasında değişkenlik göstermiyor. Ancak bu saptama ile önünüze çıkarken, önemli bir varsayımın altını da çizmem gerekiyor; benim iddiamın arkasında “doğru liderler” ve onların reflekslerinden ortaya çıkacak “doğru liderlik tanımı” yer alıyor.

Gelin etrafımızda yeralan “liderlerin” gösterdiği refleksler ve bu reflekslerin yarattığı alışkanlıklardan yola çıkarak, irili ufaklı kitlelerin onlardan beklediklerini irdelemeye çalışalım. İçinde bulunduğumuz coğrafyada, ünvanı, seviyesi, rolü, uzmanlığından bağımsız olarak, sıklıkla “herşeyi bilen liderleri” arıyoruz, arzu ediyoruz. Odaya girdiğinde, söylemeye hacet olmadan, problemi, sıkıntıyı anlayacak, sonra da hızla teşhis koyup, reçeteyi yazacak, sonrasında da yoluna devam edecek “süper kahramanları” etrafımızda “lider” olarak görmek istiyoruz. Dolayısıyla aslında aradıklarımız her şeyi bilen, her konuda uzman olan, bilmediği konularda da ahkam kesmeye cüreti ve iştahı olan profiller; başka bir deyişle “çok fonksiyonlu İsviçre çakıları”… “Ben bunu bilmiyorum” cümlesini ağızlarına almayan, günah gören liderleri seviyoruz; kimbilir belki de bizim güvensizliklerimize iyi geldikleri için…

Pekiyi biz bunu hayal ederken, dünya nereye doğru gidiyor ? VUCA ortamının hakim olduğu küresel düzende artık karşımızda o kadar çok bilinmeyen var ki, çoğu zaman neyi bildiğimizi ve neyi bilmediğimizi de bilmiyoruz, farkında değiliz. Bu çevresel şartlarda bahsettiğimiz lidelik reflekslerini gösteren bireylerin ise “optimalin dışına kayan” kararları verdikleri ve sıklıkla da “ahkam kestiklerini” düşünmek pek de yanlış olmayacak.

Seneca, yüzyıllar önce “lider itaat etmeyi bilendir” demiş. Şimdi bir an düşünün, çevrenizde itaat etmeyi bilen kaç tane “adı lider” ama “tadı farklı” yönetici var? Hatta itaat etmeyi zayıflık olarak görmeyen kaç kişi tanıyorsunuz? Bu ülkenin rol modeli spor yöneticisi çıkıp “ben artık öğrenmem, ancak öğretirim” dediğinde, kaçımız tepki gösterdik? Kalkan ellerin sayısı eğer o kadar çok olsaydı, şu anda o yönetici Türk sporunun merkezinde hala aynı yaklaşım ve zihniyeti temsil eder şekilde olamazdı herhalde…

İtaat etmeyi bilen liderler, aslında zayıf yanlarını bilen, bilmediğini de öğrenmeye, anlamaya, gelişmeye açık bireyler; içinde bulunduğumuz belirsizliğin, karmaşıklığın, değişkenliğin olduğu ortamlarda yüksek performansı sağlayabilmek de ancak apoletli ceketlerini ve odalara sığmayan egolarını kapıda bırakabilmeyi beceren liderlerin çabaları ile mümkün olabilecek. Bu zihniyetteki liderlerin sayısının artması ile aslında az rastlanan başka bir refleksi de daha fazla gözlemleme imkanı bulabileceğiz; o da ortak aklı yaratabilmek ve beraber kullanabilmek. Dünya artık problemlerini, darboğazlarını her konuda bilgili ve yetkin uzman ya da danışmanlarla veya “herşeyi bilen” liderlerle çözmüyor; aksine geleceği “birlikte yaratabileceği” (co-creation) birarada çalışacak ekiplerin çeşitliliğini de kullanarak yol almaya çalışıyor; birbirine benzeyenlerin standart uygulamalarından ziyade, çeşitlilikden medet umuyor.

Geleceği birlikte yaratabilme cüretini gösterebilmek için, “güvenlik halatlarını” çözüp, kendimizi konfor alanımızın dışına atabilmemiz gerekiyor. Bilinmeze doğru ilerlemekten, hatta bazen bilinmezin içine atlamakdan da korkmamak gerekiyor. İşte bunu başarabilmek, bence doğru liderliğin gerçek göstergesi. Aslında “ben bunu bilmiyorum” diyebilmek, “bana yardım edin” çağrısında bulunabilmek zayıflığın, eksikliğin değil, gerçek gücün ve özgüvenin göstergesi. Neyi, hatta ne çok şeyi bilmediğini bilebilmek gücün ve bilgeliğin göstergesi. Bunları dile getirebilenler ise “geleceği birlikte yaratmaya” soyunacak, fark yaratacak gerçek liderler. Şimdi, karar sırası sizde! Tekere çomak sokma cüretini gösterecek ve bu yolla da fark yaratacak, birçok şeyi bilmediğini itiraf edecek bir lider mi olacaksınız, yoksa ben “herşeyi biliyorum” demeye devam ederek, dergideki köşe komşum değerli akademisyen Deniz Gökçe’nin deyimi ile “HBB”* liderlerin arasında kalmaya devam mı edeceksiniz ?

*HBB liderin açılımını sizin yaratıcılığınıza bırakıyorum.

No Comments

Post A Comment