YÖNETİCİ ARANIYOR !

 

YÖNETİCİ ARANIYOR !

 

Son iki haftadır yaşadıklarımızın tüm faturasını ödemek durumunda kalan iki üst düzey bürokratın istifası sonrasında, hükümet TCMB Başkanı ve Hazine Müsteşarı arayışına girdi. Ortada uçuşan birçok ismin olması ve liderlerin ardı sıra yaptığı uzlaşma toplantıları bizleri yeterince endişelendiriyordu ki, Sayın Başbakan’ın kafasında “sürpriz” bir isim olduğu haberi medyaya ulaştı.

 

Bu esnada, geçtiğimiz hafta içinde haber kaynağımız NTVMSNBC’de, kendisine Merkez Bankası Başkanlığı teklif edilen isimlerden birinin hükümete iki koşul ile görevi kabul edebileceği cevabını verdiğini öğrendik; birincisi “işine müdahale edilmemesi ve olabildiğince bağımsız hareket edebilmesi”, ikincisi ise “kendi ekibi ile çalışmak istemesi”. Bu “kabul edilemez” koşulların sonrasında kesilen müzakereler aslında bize hükümetin konuya yaklaşımı ile ilgili son derece ilginç ipuçları da veriyor.

 

STRATEJİK YÖNETİM KAYNAKLARININ BULUNMASI

 

Gelişmiş ülkelerde, organizasyonların büyümesi sonucu oluşan veya çeşitli sebeplerle boşalan pozisyonların doldurulması için izlenen stratejiler ülkemizde de artan şekilde özel sektör kurumları tarafından kullanılıyor. Bu sürecin en başında üstlenilecek görevin tanımının yapılması ve yapılan görev tanımına uygun olarak yetkinliklerin belirlenmesi geliyor. Dolayısıyla “stratejik yönetim kaynaklarının bulunması” konusu son derece analitik ve objektif bir platforma oturtuluyor. Sürecin ikinci kısmında ise görevi üstlenebilecek adayların hangi tecrübeleri ve bilgi birikimleri ile talep edilen yetkinliklere sahip oldukları araştırılmaya başlanıyor. Sürecin en sonunda da yapılan çalışmanın meyveleri, yani sahip olduğu yetkinlikler ile talep edilen yetkinlikler en fazla uyum sağlayan adayların çalışacakları ekip ile tanıştırılması ve özellikle de kurum kültürüne sağlayacakları uyum gözlemleniyor. Konunun belki de en önemli noktası, bu sürecin tamamını kurum dışından yönetim danışmanlarının yönlendirmesi ile bağımsız, ön yargısız ve objektif “gözlerin” yaptığı değerlendirmelerin öne çıkması. Ülkemizde özel sektör kurumlarında yeni yeni yaygınlaşan bu sağlıklı sürecin kamu kurumlarında da kullanılmasını beklemek fazlaca “safdillilik” mi oluyor acaba ?

 

MERKEZ BANKASI BAŞKANININ YETKİNLİKLERİ

 

Yukarıda tanımlamaya çalıştığımız süreci isterseniz örneklemeye çalışalım. Merkez Bankası Başkanı’nın hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini sıralayalım. Kuşkusuz Türkiye gibi dinamik, hareketli ve maalesef istikrarsız bir gelişen ülkede, adayın aktif para piyasaları geçmişine sahip olması şart gibi gözüküyor. Bu tecrübeyi benzer büyüklükte bir kurumda kazanmış olması da son derece önemli. Ancak sadece pratik piyasa tecrübesi değil, adayın stratejik düşünme kapasitesine de sahip olması lazım. Teorik bilgisini akademik tecrübeleri ve hatta yayınları ile kanıtlamış bu kişi, birikimini strateji ve proaktif politikalar üretmede kullanarak ekonomi yönetimine katma değer sağlayabilmeli. Diğer taraftan uygulanmaya çalışılan ekonomik programı yürütmekte birincil sorumluluklar üstleneceğinden, adayın iç ve dış piyasalara güven verebilecek, etrafında “spekülasyon” olmayan yıpranmamış bir isim olması gerekli. Yani uluslararası finans dünyasında güçlü ilişkileri olan, tercihen de saygın uluslararası kurumlarda çalışmış bir kişiye ihtiyaç duyuluyor. Başarılı adayın insan ilişkileri de son derece güçlü olmalı. Hem üstleneceği görevi yerine getirebilecek kararlılıkta birisi talep edilirken, hem de liderliğini üstleneceği kurumdaki çalışma arkadaşları ile kısa süre içinde kaynaşarak, “takımını” yönlendirme kapasitesine sahip olmalı. Bu kapsamda liderlik becerisine de önem vermek gerekiyor. Sadece Türkiye’nin dört yanında yapılanmış T.C. Merkez Bankası teşkilatını değil, işbirliği içinde olacağı bürokrasi kademelerini de yönlendirme yetisinde olmalı. Bu çerçevede zorunlu olarak enflasyonla mücadele programının sözcülüğünü üstlenecek olması sebebiyle toplumun da beklentilerini etkileyebilecek ve yönetebilecek bir lidere ihtiyaç duyuluyor. Üç partinin oluşturduğu koalisyon üyelerinin her yöne çekmeye çalışacağı bu kişinin aynı zamanda pazarlık ve müzakere etme yetkinliğine de sahip olması gerekiyor.

 

BİZ NE YAPIYORUZ ?

 

Listeyi uzatmak mümkün. Ancak birkaç dakika içinde Merkez Bankası Başkanı olmaya aday kişilerin sahip olmaları gerektiklerine inandığımız altı tane temel yetkinliği sıraladık. Merak ediyoruz sıra sıra yapılan uzun “koordinasyon” toplantılarında böyle bir egzersiz yapılmış mıdır ? Yoksa “kafatası avcılarının” yaptığı gibi “olsa olsa kim olur” şeklinde her parti liderinin ortaya attığı isimlerin yıpratılması esası ile mi çalışılmıştır ? Sorunun cevabını aramadan başta belirtilen iki önemli “yetkinliğe” tekrar dikkatinizi çekmek istiyoruz: “her türlü müdahale ile çalışma kapasitesi” ve “siyasilerin oluşturduğu ekiplerle çalışma zorunluluğu”. Sorunun cevabını hala aramak istiyor musunuz?

 

Merkez Bankası Başkanı arayışı ile başlayan süreç dün Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı bulunmasıyla sonuçlandı. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş’in ekonominin koordinasyonundan sorumlu bakan olarak Meclis dışından atanması kısa süre içinde piyasaları da olumlu olarak etkiledi; dolar , faiz düştü, borsa çıktı. Yani bütün dertler bitti !

 

GYIAD’IN ANKETİ

 

Hafta içinde Genç Yönetici ve İşadamları Derneği üyeleri arasında yapılan bir ankette ekonominin tümünden sorumlu bir bakanın atanması önerisi çıkmıştı. İlginç olan %40 ile dernek üyelerinin de Kemal Derviş’e bu konum için destek vermeleriydi. Merak ediyoruz acaba anket geçen hafta yapılmış olsaydı ne sonuç alınırdı ? İş dünyasının genelinde, Sayın Başbakan bu ismi ortaya atmadan önce, kaç kişi acaba Kemal Derviş ismini önerecek kadar onu tanıyordu ? Bu da aslında toplumun genelinin “temiz”, yıpranmamış isimlere olan özlemini de göstermesi açısından ilginç.

 

EMLAKBANK, VAKIFBANK, DİĞERLERİ NEREDE ?

 

Son olarak Kemal Derviş’e başarılar dilerken çoğunuzun gözünden kaçmayan bir konunun altını çizmek istiyoruz. Acaba Kemal Derviş ekonomiyi değil de DSP’nin sorumlu olduğu kısmı yönetmek için mi geldi ? Nedense ANAP’ın ve MHP’nin sorumlu olduğu ekonomik kurumları, örneğin bir Vakıfbank’ı, Emlakbank’ı kendisine bağlanan veya Sayın Başbakan’ın tanımıyla “ilişkilendirilen” kurumlar arasında göremiyoruz. Eğer içinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda, “yangında” dahi hala partizan pazarlıkları aşamamışsak biz maalesef hala fazla “ümitvar” olamıyoruz.

 

Hepinize mutlu ve sağlıklı nice bayramlar dileriz.

 

 

 

No Comments

Post A Comment