“YETENEKLERİ KAZANMA SAVAŞI”

 

“YETENEKLERİ KAZANMA SAVAŞI”

 

McKinsey&Co. şirketinin 1998’de yayınlanan “War for Talent” başlıklı meşhur makalesinde yeralan bir araştırma, katılan 6000 yöneticiden %16’sının, şirketlerinin sahip olduğu “beşeri” kaynakların gerçek potansiyelini bildiğine inanmadığını ve sadece %3’ünün de şirketlerin “doğru” insanları geliştirirken, performansı düşük olanları tespit edip sistem dışına çıkarabilecek bir yapıda çalıştıklarına inandığını gösteriyor.

 

Yeni ekonomik düzende faaliyet gösteren şirketlerin verdikleri “mücadele”, beklentilerin aksine teknoloji, sermaye veya iyi fikirlerin paylaşımı konularında değil; yeni ekonomi, stratejik yönetim kaynaklarının paylaşımı konusundaki mücadeleyi daha da çetinleştirdi. Bir çok şirketin tepe yöneticisi veya hissedarının sıkça karşılaştığı konulardan birisi kurumlarının stratejik noktalardaki yönetici açığını giderebilmek. Avrupa ülkeleri her yıl bilgi teknolojileri konusunda çalıştırmak üzere talep ettikleri 14.5 milyon kişinin %13’ünü bulamıyorlar. Bu oranın önümüzdeki yılın sonuna kadar %18’e yükselmesi bekleniyor. Aslında konuyu bilişim teknolojileri sektörü ile sınırlı tutmak da pek mümkün değil. Zira yeni ekonomik düzende tüm şirketler hem ellerindeki “yetenekleri” koruyabilmenin hem de şiddetli rekabet içinde yeni “değerleri” kurumlarına kazandırabilmenin “savaşını” veriyorlar. Bu “yetenek” açığı yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya yardımcıları seviyesinde olabileceği gibi şirkette hiyerarşide alt seviyelerde yer alan kritik pozisyonlarda da olabiliyor.

 

Böyle bir ihtiyaçla karşı karşıya kalan bir kurum yöneticisi, ilginçtir sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde bu konuda profesyonel, uzman desteğe başvurmamak için nedenler yaratmaya çalışıyor. Stratejik yönetim kaynaklarının bulunması konusunda uzmanlaşmış danışmanlık firmalarının ücretleri fazla bulunuyor, şirket yöneticilerinin “zaten piyasada kim varsa tanıdığı” iddia ediliyor veya “zaten hiç vaktimiz yok” bahanesinin arkasına saklanmaya çalışılıyor. Sonuç olarak en tehlikeli “yönetici tuzaklarından” birine düşülüyor. Altını çizmeye çalıştığımız nokta bu yaklaşımdaki yöneticiler şirketin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını fazlaca gündeme almadan, değerlendirmeden, bireysel ve sıklıkla sübjektif kararların arkasına saklanmaya çalışıyor. Örneğin şirketin hedefinin pazar payı kazanmak mı, karlılık mı ya da ciro mu olduğunu değerlendirmeden yapılan yönetici atamalarının başarılı olma şansının tesadüflere bırakıldığı görülebilir. Seçilecek yöneticilerde istenilen hedeflere, beklentilere, başarı kriterlerine ulaşmak için gereken uygulamaları hayata geçirebilme becerisi ve ilgili yetkinlikleri aramak başarılı atamaların ortak özelliği olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Doğru seçilmiş ve stratejik yönetim kaynaklarının bulunması konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık firmasının şirketin başarısına çok büyük katkısı olabilir. Kuşkusuz stratejik yöneticilerin seçiminde kurumdaki tüm “kanaat önderlerinin” katkısı ve desteği sağlanmalıdır. Doğru dış desteği sağlayabilecek danışmanlık firmasının seçiminde gözönüne alınması gereken noktalara kısaca değinmeyi arzu ediyoruz.

 

Sadece danışmanlık firmasını değil danışmanınızı seçin. Bir danışmanlık firmasını sadece sizinle paylaşılan basılı malzeme ve sunumlarına göre seçmeyin. Bu bir yöneticiyi sadece özgeçmişini okuyarak seçmeye benzer. Seçiminizi yaparken bu firmanın özellikle projede görev yapacak danışmanlarını tanımaya çalışın. Geçmiş müşterileriyle konuşarak memnuniyetlerini ölçün, referans alın.

 

Birçok profesyonel hizmet firmasında olduğu gibi, insan kaynakları danışmanlık firmalarında da pazarlama ve satış konularında, tecrübeli danışmanların, proje uygulama ve icraatı aşamasında ise daha tecrübesiz, hatta yeni mezun olmuş danışmanların kullanıldığına rastlamak mümkündür. Dolayısıyla projenizi yürütecek danışmanlarla tanışmanız ve tecrübelerini, yetkinliklerini değerlendirebiliyor olmanız, hizmet alacağınız tedarikçi firmanın da projeye en az sizin verdiğiniz önemi, istikrarlı bir biçimde veriyor olmasını teşvik edecektir.

 

Danışman firmanın objektif ve bağımsız olmasına dikket edin. Birçok danışmanlık firması ücretlerinin tümünü veya bir kısmını seçilecek adayın göreve gelmesi koşuluna bağlarlar (“success based/contingent”). Böyle bir durum, şirketinizde pozisyona uygun bir aday olsa bile, arama yapan firmanın dış adayları öne çıkarmasına sebep olabilir. Birçok danışmanlık firması ise ücretlerini, seçilecek yöneticinin gelir paketinin bir yüzdesi şeklinde, komisyon olarak ifade ederler. Bu da, bilinçli veya bilinçaltında, daha yüksek ücretler talep edebilecek adayların önerilmesine yol açabilir. Projenin başlangıcında belirlenmiş bir sabit ücret politikası ile çalışan danışmanlık firmaları bu rakamı projenin zorluğuna göre belirlediği ve seçilecek adayın geliriyle de ilgili olmadığı için, arama konusunda bir menfaat çatışması ortaya çıkmayacaktır.

 

Takım çalışmasına önem verin. Etkin bir arama ve danışmanlık firması ve müşteri arasındaki etkin ve güven dolu işbirliğine de bağlıdır. Özellikle müşterinin, stratejilerin ve problemin ortaya konmasında yapması gereken önemli ev ödevleri vardır. Danışmanlarınız birçok şeyi bilmekle ve size yol göstermekle beraber aranılan pozisyonla ilgili beklentilerinizi ve firmanızı sizden iyi kimse tanıyamaz.

 

Yaratıcı fakat doğru çözümlere açık olun. Özellikle gelişmekte olan ve/veya küçük pazarlarda, belli sektörel uzmanlar arandığında, aday yönetici havuzu çok “sığlaşmaktadır”. Bu gibi durumlarda şirket stratejileri, hedefleri ve bu hedeflere şirketi götürecek kritik yetkinliklerin doğru tanımlanması daha büyük önem kazanmaktadır. Örneğin, bir telekomünikasyon firmasının aradığı pazarlama direktörü telekom sektöründen gelmeyebilir. İhtiyaç duyulan pazarlama yetkinlikleri, “pazarlama okulu” sayılabilecek fakat başka sektörde bulunan bir şirkette edinilmiş olabilir. Ya da Türkiye’de yeni yapılanan bireysel emeklilik sektöründe görev yapacak yöneticilerin, mutlaka sigortacılık sektöründen gelmesi şart olmayabilir. Finansal hizmetlerin, hatta farklı profesyonel hizmetlerin satış ve pazarlamasında doğru yetkinliklerini geliştirmiş adaylar bireysel emeklilik sektöründe de başarılı olabilirler.

 

Uluslararası bağlantılar. Danışmanlık firmalarının dünyada yaygın ofis ağlarının bulunması yerel yönetici havuzunun sığ olduğu alanlarda şirketlerin önüne daha fazla seçenek çıkarabilme olanağı sağlar. Bu nedenle danışmanlık firmalarının uluslararası ve yaygın olması da projeye bağlı olarak tercih sebeplerinden birini oluşturmalıdır.

 

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız seçim kriterleri uygulandığında stratejik danışmanlık firmasının sürece olan katma değeri açıkça ortaya çıkmaktadır. Unutulmaması gereken bir diğer nokta da stratejik danışmanlık firmasının bulacağı adayların, şirketin kendi bulacağı adaylara göre karlılıkta yaratabileceği %1’lik farkın dahi proje maliyetini karşılamaya fazlasıyla yeteceğidir. Dolayısıyla profesyonel danışmanlık firması kullanma opsiyonu önem verilerek değerlendirilmesi gereken ve önyargıyla ikinci plana atılmaması gereken bir opsiyondur.

 

Egon Zehnder International’ın 1964’den beri uluslararası platformda ve 1989 yılından beri Türkiye’de birikimini ve kaynaklarını yönlendirdiği alanların başında da “yetenekleri kazanmak” için verilen bu mücadeleye katkıda bulunmaya yönelik gelişme arzusu bulunuyor. Egon Zehnder International 37 ülkede 57 ofisten oluşan danışmanlık ağıyla, her sektörden müşterilerine üst düzey yönetici arama, yönetim özkaynaklarını değerlendirme, yönetim kurulu atamaları ve şirket arama konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

 

No Comments

Post A Comment