YENİ SÜMERBANK’IN GELECEĞİ

 

YENİ SÜMERBANK’IN GELECEĞİ

 

Uluslararası Para Fonu’na (IMF) verilen son Ek Niyet Mektubunun en önemli maddelerinden birisi, TMSF’na devredilen ve alıcı çıkmayan beş banka ile ilgili taahhütler. Devlet Bakanı Ünal ve Merkez Bankası Başkanı Erçel imzalı mektupta, Sümerbank bünyesinde birleştirilmesi kararlaştırılan Yurtbank, Egebank, Yaşarbank ve Bank Kapital ile ilgili sürecin Eylül ayı sonuna kadar tamamlanacağı belirtilmiş. Bu sürecin tamamlanmasından kasıt da oluşturulan geçiş bankasının” satılması veya konunun “başka bir şekilde çözüme ulaştırılması”.

 

BEŞ BANKANIN RAKAMLARI

 

 

Banka (09/2000) Aktifler

(Milyar TRL)

Zarar

(Milyar TRL)

Şube Sayısı Personel Sayısı
Egebank        486.086    644.060 80          3.394
Sümerbank        372.688     73.702 88          1.692
Yaşarbank        221.120    195.953 85          1.810
Yurtbank          89.333        145.161 28            590
Bank Kapital          30.105            683 31            624

 

İkibin yılı sonu bilançoları henüz elimize ulaşmadığından, geçen yıl Eylül ayı itibarı ile konuyu incelemek istiyoruz. Gerek aktif büyüklüğü, gerek personel sayısı ve gerekse de katlanılacak zararın büyüklüğü açısından bakıldığında bu beş bankanın en büyüğü Egebank olarak öne çıkmakla birlikte “geçiş bankasının” Sümerbank olması kararı alınmıştır. Basit hesaplardan yola çıkarak personel ve şube sayısı olarak oluşacak yapının, Türk Bankacılık sektörünün ilk on bankası arasında sıralamaya girdiğinin altını da ayrıca çizelim. Şubeler arasında konsolidasyon ihtiyacı olsa da, 300 şubelik “Yeni Sümerbank”, ortalama şube sayısı 100’ün altındaki bankacılık sektöründe önemli bir ağı temsil etmektedir. Oluşan yapının “tesadüfi” olarak aktif büyüklüğü zararlarını ancak karşılayabilmektedir. Yani faaliyetine devam edebilmesi için (eğer böyle bir niyet varsa) acilen özkaynak takviyesine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

SORUNLU KREDİLERİN TASFİYESİ

 

Bu çerçevede aslında başa dönerek kilit soruyu tekrar sormamızda fayda var ? Yaklaşık 6.5 ay içinde “Yeni Sümerbank” problemi nasıl çözülebilir ? Oluşturulan yeni bankaya Eylül’e kadar mevcut proses içinde talip çıkmasını pek olası görmüyoruz. Bank Kapital haricindeki dört bankaya gelmeyen “tatminkar” tekliflerin, yeniden yapılanma sonrasında Sümerbank’a gelebilmesi bizce bir tek faktöre bağlı: Bu beş bankanın tasfiyesinin zor olduğu anlaşılan (tabi eğer mümkünse !) sorunlu kredilerinin yapıdan ayrılarak, başka bir kuruma devredilebilmesi. Ağırlıklı olarak, beş bankanın eski sermayedarlarına verildiği iddia edilen bu sorunlu kredilerin tasfiyesini BDDK’nun üzerine alması ile biz yerli ve yabancı yatırımcıların Sümerbank’a ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Burada küçük bir parantez açarak, hem “Yeni Sümerbank”ın hem de talipleriyle görüşme süreci devam eden diğer dört bankanın satışında “ihale “ değil de “güzellik yarışması” yaklaşımının seçilmesinin ne kadar önemli ve doğru bir karar olduğuna bir kez daha işaret edelim. 11 bankanın TSMF’na devredilmesinden ne kadar büyük zarar gördüysek görelim, BDDK’nun amacı zararı çıkarmak değil, finans sistemine ve ekonomiye asgari hasarla bu kurumları tekrar kazanabilmek ve yaşatmak olmalı. Bu köşede daha önce de dile getirdiğimiz gibi, unutmayalım ki, bahsi geçen onbir bankanın Türkbank’ı da dahil ederek üç tanesi daha önceden de benzer ihale süreçlerinden geçip kamu idaresine geri dönen kurumlar.

 

BANKACILIK İSTİHDAMININ %5’İ

 

Diğer taraftan bu süreç içinde Tevfik Altınok başkanlığındaki TSMF bünyesindeki bankaların ortak yönetim kuruluna da zor bir görev düşmüştür : 300’ün üzerinde şubede çalışan 8000’in üzerinde personeli ( yaklaşık bankacılık sektörü toplam çalışanlarının %5’i) yakından ilgilendiren, sorumluluk isteyen kararları almak. 1990lı yılların ortasında Türkiye ile benzer bir süreçten geçen Brezilya’da bankacılık sektörünün konsolidasyonu sonucunda 30’un üzerinde banka kapanırken, sektörün yaklaşık istihdamının %10’una denk gelen 70,000 civarında kişi işini kaybetmiştir (1). Ülkemizin de, hepimizi etkileyecek, benzer bir süreçten geçmesi maalesef kaçınılmaz olarak gözükmekte.

 

KOLAY ÇÖZÜM HAZIR !

 

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız sürecin kuşkusuz daha kolay bir çözümü de var. Eylül ayına kadar sorunu çözmenin en kolay yolu, “Yeni Sümerbank”ı üç büyük kamu bankasından biriyle birleştirerek, sorunu “kuyuya atıp üzerini kapatmak”. Bu çözüm ne istihdam, ne yeniden yapılanma, ne de sorunlu krediler ile ilgili yan etkisi olmayan ve birkaç ay içinde sonuç alınabilecek bir alternatiftir. Örneğin daha önce benzer işlemlere taraf olan Emlakbank, böyle bir yapıya da “çatı” olabilir. IMF’in bir yandan kamu bankalarını özelleştirmek için bizi “motive” etmeye çalışırken, bir yandan da böyle bir “kolaycı” yaklaşımı görmesi “yüreğine iner mi”, bilemiyoruz ama bunun Ek Niyet Mektubunun satır aralarında saklı bir “yan yol” olarak durduğunun da altını çizmek isteriz.

 

 

No Comments

Post A Comment