ÜLKENİN BİRİNDE, BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ….

 

ÜLKENİN BİRİNDE, BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ….

Adettendir, “bu yazıda kullanılan tüm karakterler hayal ürünüdür” diye başlayalım sözlerimize….

Bir ülke hayal edin, kadınların iş hayatına katılımı %30’ların altında olsun. Yani ülke sahip olduğu beşeri kaynakların önemli bir kısmını üretime yönlendiremiyor. Ülkenin kamu yöneticileri konuya pragmatik bakıyorlar ve iş hayatında kadının eşitliğini ulusal bir kampanya haline getirmişler. Kamu yöneticileri ve kanun koyucu nezdinde kadının iş hayatına yönelmesi önünde yeraldığına inanılan engelleri aşmak için gayret gösteriliyor; esnek çalışma, çocuk bakım desteği ve doğum hakları ile ilgili yeni kanuni uygulamaları yasalaştırıp, iş hayatının “normalleştirme”lesi hedefleniyor. Aslında buraya kadar hikaye, mutlu sonla bitecek gibi görünüyor, değil mi ? Hayat o kadar kolay değil!

Kamu yöneticileri iyi niyetle adım atmaya gayret ederken, bu ülkenin en büyük sektörel örgütlerinden bir tanesinin başkanı kamuoyunun önüne çıkıp demesin mi, “kadınlara ek haklar vermeniz iyi, güzel de, biz ekmek parası için mücadele ediyoruz; bu şartlarda benim üyelerim arık kadın istihdam ederken iki kez düşünürler!”

Dedik ya, bunlar hayal ürünü, olacak şeyler değil, ama ya olsa, ne yapardınız ? Sorması bizden….

GERÇEK HAYATA DÖNÜŞ!

Şimdi masal aleminden gerçek dünyaya dönelim; İngiltere’de iş hayatında ve özellikle yönetimde kadının aldığı rolün artırılmasını incelemek üzere kurulan komisyon başkanı Lord Davies 2011 yılında “tarihi” bir rapor yayınlar. Bu önemli rapor, yönetimde kadınların eşit rol alması için kotaların gerekli olmadığına kanaat getirirken, halka açık (FTSE 100) şirketlere 2015’e kadar ulaşılması şart koşulan %25’lik hedefi getirmiş. Bu hedefe gore, İngiltere’de, halka açık şirketlerde 2015 yılına kadar, Yönetim Kurulu üyeliklerinin dörtte birinin kadınlar tarafında doldurulması öngörülmüş. Raporun yayınlanmasından bu yana geçen iki yılda ise, Yönetim Kurullarında kadınların oranı %18’in üstüne henüz çıkamamış. Geçen sene gerçekleşen ve ilk kez atanan Yönetim Kurulu üyelerinin %47’sinin kadın olması, kuşkusuz umut verici ve Lord Davies raporunun verdiği sürenin sonuna daha henüz 2 yıl var. Ama resme daha geniş bakıldığında, İngiltere’de çalışmak isteyip de istihdam piyasasına entegre olamayan 2.4 milyon kadın olması; halen istihdamda olan 1.3 milyon kadının ise daha uzun süreler çalışmak istemesi durumun vehametini ortaya koyuyor.

Kadının yönetimde aldığı payın yetersiz olduğu benzer Avrupa ülkelerinden Belçika, İtalya ve Hollanda’da %30 kota getirilirken, Fransa ve Norveç’de ise %40 kota koyulmuş durumda. Rol model olan Norveç’de kotaya şimdiden ulaşılmış durumda, Fransa’da ise 2017’ye kadar zaman verilmiş şirketlere; 2014 yılına kadar ara hedef olarak %20’ye ulaşmaları da istenmiş.

“Kotalar kötü ama gereklidir ”, diyenlerin sayısı hiç de az değil. Kötü olmalarının sebeplerini araştırmak ve neden kota koyulmaması gerektiğini savunanlara söyleyeceğim tek şey: ”Yanılıyorsunuz”, zira konuya sadece kadın veya cinsiyet, fursat eşitliği olarak bakmak, konunun ehemmiyetini azaltıyor. Konu aslında organizasyonların beşeri kaynaklarının etkin kullanımı, geleceklerinin ve sürdürülebilir olmalarının garanti edilmesi, başka bir deyişle bir yetenek yönetimi konusu. Kadınların sahip olduğu potansiyeli yönetim kademesinde değerlendirmemek, en basit deyimiyle “masada para bırakmak” anlamına geliyor.

Sheryl Sandberg’in iddia ettiği gibi yönetimde daha fazla rol almanın yolu eğer “erkekleşmeden” geçmiyorsa, ne yapmak lazım, diye soran kadınların sayısı eminim hiç de az değil! Oxford Üniversitesi’nin sadece kadınlara açık olan bir yönetici eğitim programı tasarladığını geçtiğimiz günler içinde öğrendim. Bana sorarsanız (ki sormasanız da söyleyeceğim), kadınlara veya erkeklere özel programların sayısının artması “ötekileşmeyi” güçlendirecek. Bunun yerine kadın ve erkeklerin sahip oldukları potansiyele ve yönetsel kapasitelerine gore “rol aldıkları” platformların oluşmasını diliyorum.

HAYAL ALEMİNE GERİ DÖNELİM Mİ ?

Bu kadar “gerçeklik” yeter, yazıya başladığımız o hayal dünyasına geri dönelim. Hani demiştik ya, ülkenin birinde, olmaz ya, bir baskı grubunun başkanı, kadınların istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik öneri veya kanun tasarısına tahammül edemeyip, “benim üyelerim artık zor kadın istihdam eder” deyince ne olur ? Böyle bir şey olmaz ama, haydi sadece bir anlık varsayalım oldu; pekiyi o “eve hapsedilmekle” tehdit edilen hayal ürünü kadınlar da çıkıp demez mi, “madem öyle biz de tüketim gücümüzü kullanıp, sizin ürettiğiniz çamaşır makinelerini, otomobilleri, ütüleri, almıyoruz” diye…. Hatta “yönetiminde, çalışanlarında kadınların daha fazla olan şirketlerin ürünlerine rağbet edeceğiz” derler mi, acaba bu hayali kadınlar ? Masal bu ya, olmaz demeyin, herşey olabilir. Söylemesi benden, uygulaması hayal ürünü kadın karakterlerden….

 

 

No Comments

Post A Comment