SİYAH LALE İLE ABDURRAHMAN ÇELEBİ

 

SİYAH LALE İLE ABDURRAHMAN ÇELEBİ

 

Mart ile Temmuz arasında yaklaşık dört ay boyunca bu köşede, sizlerin de desteğiyle bir soruya cevap aramaya çalışmıştık: Neden ekonomik birimlerin tamamı adı “Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı” olan Kemal Derviş’e bağlanmaz ? Sizlerden gelen cevapların bir kısmını paylaşmaya gayret göstersek de, tatminkar bir sonuca ulaşamamıştık. Son günlerde medyada Kemal Derviş’e yönelik olan eleştirilerin arttığını görünce, hatta Derviş döneminin Çiller dönemi ile karşılaştırıldığını okuyunca o yazıları tekrar anma fırsatı elde ettik.

 

SORUMLU AMA YETKİLİ Mİ ?

 

İsterseniz mevcut tabloda Kemal Derviş’in ekonominin ne kadarını yönettiğini örneklerle irdelemeye gayret edelim. Yarın Kemal Derviş, “Türkiye’nin finansman sıkıntısına tek çare “özelleştirme”dir, portföydeki tüm kurumları fiyatına bakmadan özelleştirmek, hiçbir şey olmasa bu kurumların kaynak ihtiyacını sona erdirir” derse ne yapabilir ? Ya da “sadece KDV değil, tüm vergileri yarıya indirmemiz şart çünkü küçülen ekonomide zaten matrahlar ortadan kalkıyor. Ekonominin çarkları dönecek ki, vergi gelirleri de oluşabilsin” diye düşünüp harekete geçebilir mi ? “Emlak ve Ziraat’i birleştirdik ama yeterli değil, Halkbank’ı ve Vakıfbank’ı da yıl sonuna kadar tek potada eritmemiz halinde finans sektöründe serbest ekonomik prensipleri uygulamaya ancak başlayabiliriz” görüşünde ise Sayın Derviş, yarın bu fikrini uygulayabilir mi? “Değil 2002, 2001’in kalan aylarında dahi, başarabilirsek yeni ihale kanunu kullanılmalı, bunu geciktirdiğimiz her gün dışarıdan görünümümüz zedeleniyor” derse ne olacak sayın Derviş ?

 

HALKIN ÖNÜNDE TARTIŞMAYIN

 

Soruların sayısını arttırabiliriz, ancak son soru dışındakilerin cevabı yok. İrili ufaklı kamu kurumları Kemal Derviş’in yetki ve sorumluluk kapsamına girmediği için, pardon daha doğrusu yetki kapsamına girmeyip, onun sorumluluğuna verildiği için, bizler de sonuç alınabilmesi tamamen ilgili birimin “ikna olmasına” bağlı bir sürece doğru sürüklenen bir ekonomi yönetiminin başındaki kişinin yetkinliklerini sorguluyoruz. Son soruyu ayrı tuttuk, zira cevabını hep beraber geçen hafta öğrendik. Kemal Derviş “ihale yasasının” gecikmemesi uyarısını yapınca Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan’ı sinirlendirmiş. Akcan, Derviş için ‘‘İhale Yasası konusunda sanki hiç çalışma yapılmıyormuş gibi konuşuyor. Benimle görüşmeden böyle konuşmasına şaşırdım’’ demiş. Konunun bizce daha ilginç olan iki boyutu ise bu “atışma” 1.5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının hemen ardından gerçekleşirken, sayın Başbakan da “kamuoyu önünde” tartışan bakanları uyarmış. İsterseniz “Kurumsal Yöneti(şi)m 101” dersine geri dönelim, başka bir deyişle “Yönetim Kurulu Başkanı hissedarların önünde şirket meselelerini tartışan Yönetim Kurulu üyelerini uyarmış” ve bunun onları “ilgilendirmediği” saptamasını yapmış. Acaba neden, yoksa şirketin işleri kötü mü gidiyor ?

 

BİR BAŞARI DAHA !

 

Geçen hafta Financial Times gazetesinin sayfaları arasında kaybolan bir haberi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yatırım bankası Lehman Brothers ve Aon adlı sigorta grubunun ortak olarak yayınlamaya başladıkları aylık risk endeksi LEGSI’nin hesaplanmasında 450 civarında ekonomist ve risk uzmanının çalışmaları değerlendiriliyor. Endeks gelişmekte olan ülkeleri dört endikatör açısından (kamu yönetimi, ulusal güvenlik , ekonomi ve toplum) inceleyerek sonuca ulaşıyor. Geçen ay ilki yapılan değerlendirmede, on ülke arasında Türkiye, Endonezya ve Azerbaycan’ın ardından en kötü üçüncü notu almış (Macaristan, Polonya, Bulgaristan,
Ukrayna,Tayland,Rusya,Hırvatistan,Türkiye,Azerbaycan ve Endonezya). Birkaç hafta önce sizinle paylaştığımız PwC’nin “Opacity Endeksinde” de Türkiye’nin sondan dördüncü olduğunu belirmiştik. Kuşkusuz bütün bu sonuçlar, son altı ayda Türkiye’nin ekonomik yönetiminde “tek yetkili” olduğu iddia edilen Kemal Derviş’in “marifetleri !

 

Bizim görüşümüz, Kemal Derviş’in sadece yıllardır “halı altına süpürülmeye çalışılan pislikleri” gündeme getirmesi dahi Türkiye’nin son on yılında “gerçekleştirilen en büyük reformlar arasındadır”. Buna ek olarak, IMF’den sağlanan ve sağlanacak olan ek yardım kolaylıkları, maalesef Türkiye’nin değil, Türkiye ekonomisini düzeltmeye çalışan “sözüne güvenilir” bir insanın ismine bakarak verilmiştir.

 

SİYAH LALE

 

Alexandre Dumas’nın Siyah Lale (Black Tulip) adlı romanında Hollanda’nın Hague kentinde yetiştirilmesi son derece güç hatta imkansız olan siyah bir laleyi yetiştiren çiçekçi resmedilir. Ünü yayılan bu adamı ziyarete Harleem şehrinden gelen meslektaşları, laleyi satın almak için fiyat teklif etmeye başlarlar. Sonuçta “binbeşyüz florin” karşılığında laleye sahip olurlar. Alışverişin hemen ardından alıcılardan biri, laleyi yere atarak üzerine basar, yapraklarını parçalar, çiçeği gövdesinden ayırır. Şaşkınlıkla bunu izleyen satıcıya ise, “Aptal” der, “Biz de bir siyah lale yetiştirdik ve isteseydin sana onbinlerce florin vermeye hazırdık”. “Bir daha talih sana gülmeyecek”. Sonuçta geriye kalan tek siyah lale de alıcıların elindeki çiçektir !

 

“Kıssadan hisse”, Derviş giderse ekonomik ve siyasi arena kime veya kimlere kalacak, bir düşünün. Ondan sonra da ister “siyah lale”yi hatırlayın, ister “Abdurrahman Çelebi” yi !

 

 

No Comments

Post A Comment