ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEME: NEREYE KOŞUYORUZ ?

 

ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEME: NEREYE KOŞUYORUZ ?

 

Her sabah kalkip, hepimiz bir yerlere koşuyoruz, hepimiz bir şeyleri bekliyoruz. Kimi zaman eve gitmek için işimizin bir an önce bitmesini bekliyoruz, kimi zaman çorbayı içerken sonraki yemeklerin gelmesini bekliyoruz, kimi zaman trafiğin açılmasını ve yola devam etmeyi bekliyoruz, yani hep bekliyoruz. Sürekli sonuca ulaşıp devam etmek zorunda kalıyoruz ve yaptıklarımızdan da maalesef pek fazla tat alamıyoruz. Sanırım her geçen gün, iyi veya kötü, biraz daha sonuç odaklı oluyoruz. İyi veya kötü diyorum çünkü benim yaptığım işte, yönetici bulma konusunda, sonuç odaklı olmak çok önemli bir yetkinlik. Biz (ben ve meslektaşlarım) yöneticilerin sonuç odaklı olmasını veya performansın başarıya ve sonuca dönüşmesini önemsiyoruz. Ancak geçen süreçleri çok da hissetmeden, yaşamadan, tatmadan devamlı bir sonraki hedefe, her ne ise, koşmak aslında son hızda giden bir trende etrafına bakmadan devamlı bir sonraki istasyonu beklemeye benziyor. Etrafımıza bakmadığımızdan öğrenme fırsatlarına, gelişme fırsatlarına da bir anlamda gözümüzü kapatmış ve bir anlamda cömertçe harcamış oluyoruz.

 

KAIZEN

 

Aranızda “Kaizen” kelimesini duymamış olan kimse var mı ? Japonca kai değişim, gelişim; zen ise iyilik, güzellik anlamına geliyormuş. Birlikte kullanıldıklarında sürekli gelişime, güzelleşmeye doğru bir değişimi ifade ediyor. Sanıyorum Kaizen’i özellikle endüstriyel kuruluşlarda çalışanlarınız bir yönetim stratejisi olarak hatırlıyordur. Özellikle 2.Dünya Savaşı sonrasında Japonya’nın yeniden yapılanması sırasında, Japon mucizesinin yaratılmasında son derece önemli bir payı olmuş bu felsefenin. Ancak Kaizen’i bireysel hayatımıza da uygulayabilmek, yani küçük adımlarla sürekli gelişmeyi, değişmeyi teşvik edebilmek de bence mümkün. Bu Batı felsefesinde yeri olan kısa zamanda sonuç elde etme düşüncesiyle biraz çelişiyor; ama o küçük adımlar, sürekli en iyiye doğru koşma, aslında bazı şeyleri daha yoğun yaşayarak, daha fazla hissederek üzerinden gitmemizi, bu yaşadıklarımızın da bize yeni öğrenme fırsatları sunmasını sağlıyor. Daha da önemlisi, aslında Kaizen bence en iyiye doğru giden ve sonu olmayan bir yolculuğun adı. Nuri Çolakoğlu’nun çok sevdiğim bir sözü var; ‘En iyi dergi daha yapılmamış olandır, en iyi gazete daha çıkmamış olandır, en iyi konuşma daha yapılmamış olandır’. Dolayısıyla hep daha iyisi var. Sanıyorum en önemlisi kendimizi o en iyiyi yapma konusunda motive ederek hayatımızı sürdürebilmek.

 

İLK ÖĞRETİLER

 

Hayattan bahsedince, aslında en baştan, bebeklik ve çocukluk çağından, yani ilk “laboratuvar”dan bahsetmemiz lazım. O yılları ben pek hatırlayamıyorum, ama şimdi kendi çocuklarıma baktığımda, çocukların motivasyonunun değişiminde öğrenme kanallarını kapatmanın ne kadar kolay olduğunu görüyorum. Başarısızlıklarını cezalandırıp, başarısız olduklarında takdir edilmeyeceklerini gösterip onları denemekten vazgeçirmek o kadar kolay ki… Bunu yaptığınızda aslında, başarısızlığın, denemenin kötü bir şey olduğunu çok güzel bir şekilde erken yaşlardan çocuklarınızın beyinlerine yerleştirmeye başlıyorsunuz. O alışkanlık da yıllar boyunca değişmiyor. Dünyanın en büyük beyinlerinden bir tanesi olan Albert Einstein 9 yaşına kadar düzgün konuşamıyormuş ve ailesi bu bozukluk, bu özür nedeniyle onu tecrit etmeyi bile değerlendirmişler. O düzgün konuşamayan Einstein, daha sonra dünyayı değiştirecek buluşlara imza attı. Dolayısıyla hepimizin kendi çocuklarımıza, kendi çevremizde yetişen beyinlere, başarısızlığın ya da farklı olmanın aslında o kadar kötü bir şey olmadığını ve başarısızlığın aslında en önemli öğrenme fırsatı olduğunu da gösterebilmemiz gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz zaman, başarısızlığı başarıya dönüştürme fırsatını ve bunu yapabileceklerine dair güveni çocuklarımıza kazandırmış oluyoruz.

 

 

İlk önyargılar, ilk varsayımlar da çocukluktan başlıyor. Bir şeyin yapılamayacağına, başarılamayacağına dair varsayımlarımızın temeli de çocuklukta atılıyor. Öğrenmenin bence en büyük düşmanı önyargılar. Önyargılara kendinizi kaptırıp daha önce denenmişi ve daha önce yapılmışı takip etmeye başladıkça inovasyondan, yenilikten ya da en azından farklılıktan bahsedebilmek mümkün olamıyor. Çünkü yapılmamış hep risk içeriyor; özgüveninizi toplayıp, yapılmamış olanı denediğinizde ise anne-babanızın, öğretmeninizin, okuldaki müdürün, işyerindeki patronun sizi eleştirmesinden, takdir etmemesinden korkarak hayat yolunda yürüyorsunuz.

 

ÖĞRENMENİN TANIMI

 

Öğrenme kavramından bu kadar yoğun bahsederken, sanıyorum öğrenmenin tanımını da yapmamız gerekiyor. Öğrenmeyi elde edilen bilgi ve tecrübenin öncelikle kendinde olanlarla, yani envanterle karşılaştırılması, algılanması, özümsenmesi, yorumlanması ve geri bildirim olarak yani etkileşim olarak da karşı tarafa aktarılabilmesi olarak tanımlamak istiyorum. Bunu inançlarınızın, değerlerinizin, alışkanlıklarınızın, reflekslerinizin değişmesi olarak da tanımlamak gerekir. Öğrenim etkileşim içinde, sürekli devam eden bir süreç. Bu açıdan bakıldığında da öğrenmenin tek taraflı bir süreç olmadığını, iki taraflı ilerlediğini ve daha da önemlisi bireyin öğrenme güdüsüyle ilgili olduğunu söylemek mümkün.

 

Bu noktada biraz geleneksel öğretim modeli, biraz da günümüzde yaşadığımız paylaşımcı öğrenim modeli veya eğitim modeli üzerinde konuşmamızda fayda var. Bizim alışık olduğumuz, çoğumuzun kendi eğitiminin büyük kısmını tamamladığı tek merkezden bilginin aktarıldığı, bilgiyi alanın motivasyonunun çok da fazla sorgulanmadığı yani “sürahiden bardağa su boşaltır” gibi yapılan bir öğretim veya eğitim modeli. Oysa çağdaş eğitim ve öğretim modeli, elde edilen bilginin algılanıp yorumlandığı, geri bildirimlerle karşı tarafa aktarıldığı, yani paylaşımcı, gelişimci ve iki tarafın da birbirini etkilemesine yönelik bir model. Bu modelin “kapalı kapılar ardında, sınıflarda” olması da gerekmiyor. Dünyanın öbür ucundaki bir insandan, hele mevcut teknolojiyle, anında çok ilginç şeyleri öğrenme, bunları da başkalarına aktarma şansına sahipsiniz. Hatta daha da ileri giderek, son dönemde YouTube, Facebook gibi iletişim mecralarında da bu modele yani etkileşimin son derece ön planda olduğu ve herkesin birbiriyle paylaşarak bilgiyi artırdığı, büyüttüğü, öğrenimi ve eğitimi hızlandırdığı bir modele dayanarak yapıldığını görüyoruz.

 

Satır aralarında birkaç kez deyinmeye çalıştım: Öğrenmek için en önemli nokta doğru motivasyona da sahip olmaktır. Herşeyi bilmediğini ve bilemeyeceğini, bilmediğini de öğrenme arzusunu içinde hissetmeyi başaranlar gelişim hızlarını da artırıp, bunu sürekli hale getirebiliyorlar. Motivasyondan bahsederken, uygun öğrenme ortamından da bahsetmemiz de gerekiyor. Birçoğumuz için öğrenme, akademik ortamda veya işyerlerinin, okulların sınıf eğitimlerinde ya da birisinin size oturup tecrübelerini aktarmasıyla mümkün hale gelen bir süreçtir. Aslında öğrenme süreklilik arz eden bir konu çünkü etkileşim hiçbir zaman bitmiyor ve öğrenmeyi bir takım kalıplarla tanımlamak mümkün değil. Okuduğumuz, yazdığımız, konuştuğumuz en önemlisi dinlediğimiz, yaşadığımız, denediğimiz, hissettiğimiz her an bir şeyler öğreniyoruz. Yeter ki öğrendiklerimizi ya da yaşadıklarımızı daha fazla hissetmeye, çalışalım, gözlerimizi trenin istasyona varması için beklerken kapatmadan yol boyunca neler olduğunu görmeye, incelemeye, irdelemeye çalışalım.

 

DİNLEMEYİ ÖĞRENEBİLMEK

 

Tecrübe en pahalı eğitim tarzı derler. Zaman zaman buna katılmasam da, hiçbirimiz o kadar zengin değiliz ! Dolayısıyla öğrenmeyi hızlandırmanın bir başka yolu da sadece seyrederek, beş duyuyla hissederek değil, çevremizdeki insanlarında tecrübelerinden yani biraz önce bahsettiğim etkileşimden faydalanmaktır. Ancak bunu yapmak da aslında çok kolay değil çünkü apoletlerimizden, egomuzdan, sosyal statümüzden, unvanlarımızdan sıyrılıp karşı taraftaki kişinin bir çocuk, sizden daha az eğitimli bir insan, farklı kültürden gelen birisi olduğuna bakmadan ondan öğrenilebilecek bir şeyler olduğuna inanarak dinliyor olmanız gerekiyor. Oysa sıklıkla biz dinlemeyi genellikle karşımızdaki insanın susup lafın bize ne zaman geçeceğini beklemek olarak algılıyoruz; karşımızdaki insanı dinlemek yerine ona ne cevap vereceğimizi düşünüyoruz.

 

Öğrenmek için pratik yapmak yani o bilgiyi kullanma fırsatlarının da olması gerekir. Ne zaman ki bilgiyi kullanabildiğinizi hissediyorsunuz, görüyorsunuz o zaman bilgiyi edinme motivasyonunuz artıyor. O zaman etkileşimle daha fazlasını da yapabileceğinizi ve o daha fazlası için de daha fazla öğrenmeye ihtiyacınız olduğunu anlıyorsunuz. Örneğin bir farenin susuzluğa deveden daha dayanıklı olduğunu ya da çok basit olarak bir dosya kağıdını arka arkaya yedi kattan fazla katlayamayacağımızı biliyor musunuz ? Bunların ne anlamı, ne önemi var, diye sorabilirsiniz. Doğru aslında hiçbir anlamı yok, zaten o nedenle de bu bilgileri öğrenmeye çalışmıyoruz. Ama eğer kullanabileceğimiz bir konuda bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsak, o zaman öğrenme hızımızın da arttığını ve öğrenmek için o etkileşim fırsatlarını daha fazla araştırdığımızı, heyecanımızın, motivasyonumuzun arttığını da görüyoruz.

 

İŞ HAYATI VE ÖĞRENME FIRSATLARI

 

Çocukluktan itibaren başarısızlığın ne kadar kötü bir şey olduğunun öğretildiği, başarısız olmamak üzere yetiştirilmiş nesillerin hata yapmamak üzere denemekten imtina ettiği bir grup bireyden bahsedşyoruz. İş hayatı da aslında çok farklı değil. Biz genellikle kontrolle, yetkilerle, bütçelerle, uyumla ve bunların benzeri bizi kısıtlamaya ve sistematize etmeye çalışan bir takım yöntemlerle yönetiliyoruz ve karışıklığın, yaratıcılığın, hislerin en büyük öğrenme fırsatı olduğunu da unutuyoruz.

 

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi, Sun’ın kurucularından olan Khosla: “krizler harcanması felaket olan fırsatlardır” diyor. O fırsatları kaçırırsanız, aslında yıllar boyu bekleyeceğiniz, çok büyük başarı elde edebileceğiniz veya çok önemli şeyler öğrenebileceğiniz fırsatları kaçırıyorsunuz demektir. Biz krizden, kaostan kaçınmaya çalışırken bir takım insanlar da oradan fayda elde etmeye, o ortamlarda öğrenme eğrilerini daha da yukarı taşımaya gayret ediyorlar. Einstein’ın ‘dünyayı hayal gücü döndürür,’ diye bir sözü vardır. Bu söz hakikaten çok önemli çünkü ancak hayal etmeyi başardığımızda ileri gidebiliyoruz. Kennedy diyor ki: ‘Dünyaya bakıp neden diye soruyorlar. Ben, dünyaya farklı yerden bakıp neden olmasın diye soruyorum’. İşte aslında farklı bakabilmeyi başardığınızda öğrenme veya sürekli gelişim fırsatlarını takip etme şansınız da artıyor.

 

Sürekli gelişimden bahsedince öğrenmenin yaşı olmadığını da belirtmek gerek. Hiçbir zaman o fırsatı kaçırmış değiliz, yeter ki isteyelim, yeter ki deneyelim, yeter ki karşımıza çıkan şeyleri kendimizi kapatmadan algılamaya, öğrenmeye çalışalım. Dünyaca ünlü karikatür kahramanı Snoopy ve Peanuts’ın yaratıcısı Charles Schultz, “dünyanın sonu geldi diye endişelenmeyin, daha şimdiden Avustralya’da yarın oldu“ diyor. Hiçbir zaman geç kalmış değiliz !

 

 

 

No Comments

Post A Comment