“ÖFK ZEDELER”

 

“ÖFK ZEDELER”

 

BDDK, hafta içi tatil demeden çalışmasını sürdürüyor. Bugün yapılan açıklamalar TMSF’na devredilen bankaların tasfiyesi ile ilgili hızlı gelişmelerin yaşandığını göstermesi açısından önemliydi. Bu kapsamda Demirbank’a ilgi gösteren beş talip kurum ile masaya oturulacak olması ve Etibank ‘ın satışı ile ilgili sürecin de başlatılması son derece olumlu adımlar.

 

İHLAS FİNANS KAPANDI

 

Bu gün yapılan diğer açıklama ise özel finans kurumu statüsünde olan İhlas Finans Kurumu’nun lisansının iptal edildiği, faaliyetlerinin durdurulduğu yönündeydi. Bu haberin kuşkusuz birçok yansıması var. Öncelikle şirketin 400 civarındaki çalışanının ne olacağı sorusu akıllara geliyor. İhlas Finans halka açık bir şirket olduğu için, hisse senedi sahiplerinin durumunu düşünüyorsunuz. Çalkantılı finans piyasalarının durulmadığını hissediyorsunuz. Ancak bunların hiçbiri değil bizim işaret etmek istediğimiz. Bizim ilk aklımıza gelen noktayı, BDDK’nun detaylı açıklamasını okuyunca, onların da altını çizerek işaret ettiğini görüyoruz. Açıklamayı BDDK yapmasına rağmen, İhlas Finans TMSF’na devredilmiyor, lisansı iptal ediliyor, kapatılıyor. Yapılan tanımla zaten özel finans kurumlarına yatırılan paralar “mevduat” tanımına girmediklerinden, fon kapsamına girmesi de düşünülemez. Dolayısıyla da, mevzuat dahilinde olarak BDDK “….İhlas Finans Kurumu A.Ş. ile kar ve zarara katılma hesabı ya da özel cari hesap şeklinde ilişkiye girmiş olanlar ile diğer alacaklıların alacaklarını genel hükümler çerçevesinde takip etmeleri gerekmektedir. İhlas Finans Kurumu A.Ş. bu tarihten itibaren her ne adla olursa olsun tasarruf sahiplerinden fon toplayamayacak, gerçek ve tüzel kişilere yeni fon kullandıramayacak, borç ve alacaklarını da genel hükümlere göre tasfiye edecektir.” açıklamasını yapıyor. Bunun kısaca özeti, “başınızın çaresine bakın, sizi Türk Ticaret Hukuku’na havale ediyoruz”.

 

ÖFKZEDELER NE OLACAK ?

 

Alınan bu kararı, finansal yapısı sağlıklı olmayan kurumların tasfiyesi ve verimsizliklerin ortadan kalkması anlamına geldiği için sonuna kadar destekliyoruz. Biz baştan beri bankaların da eğer gerekiyorsa benzer bir sürece dahil edilmesini savunuyorduk. Ancak hükümet “bankalar batırılmayacak, fona alınacak” diyerek bu yolun önünü kapatmıştı. Hatta geçtiğimiz yılın sonunda, daha da ileri gidilerek bankaların sadece mevduatlarının değil, tüm bilanço yükümlülüklerinin devlet garantisinde olduğu, en yetkili ağızlarca beyan edilmişti. Pekiyi off-shore bankalara para yatıranların haklarını tazmin eden devletin özel finans kurumuna para yatıranların birikimlerini gözardı etmesi sizce adil mi ? Bizce değil. Sınırları dışında, denetimi dışındaki kurumların risklerini üstlenen bir yapının, kendi sınırları içinde olan ve farklı bir mevzuata da tabi olsa denetlemekle yükümlü olduğu kurumların risklerini de üstlenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu devlet “ne zedelerin” hakkını tazmin etti, öfkzedelerin hakkını da yerde bırakmaz !

 

SON SÖZ: Bu satırların yazarı borsazede, dövizzede, offshorezede, bankerzede, …ver diğerleri hakkında yazdığı “eleştirel” yazılardaki görüşlerini aynen korumaktadır. Özellikle finans sektöründe, risk alanların, hataları karşısında cezalandırılmamaları sistemin sağlıklı işleyişini imkansızlaştırmaktadır. Ancak uzmanı olmasak da hukukun temel ilkesi “eşitliğe” aykırı olduğuna inandığımız kararlar aleyhine görüş bildirmekten de çekinmeyeceğiz.

 

 

No Comments

Post A Comment