KRAL ÇIPLAK

 

KRAL ÇIPLAK

 

Cuma günü Ankara’da yapılan TÜSİAD toplantısında Bülent Eczacıbaşı ve Erkut Yucaoğlu’nun yaptığı açıklamalar büyük ilgi gördü. Medya konuyu “TÜSİAD’dan muhtıra” başlığıyla incelerken, toplantıyı izleyen hükümet üyelerinden ikisi konuşmalara sert “tepki” gösterdi. Ekonominin “kötü” yönetildiğinin altını çizen işadamlarına, bakanlar da “sanki siz şirketlerinizi iyi yönetiyorsunuz” cevabını vermişler ve “faaliyet dışı faiz gelirlerinin yüksekliğini” eleştirmişler.

 

ON YILDA NE DEĞİŞTİ ?

 

Bundan 10 yıl önce rahmetli Özal da, ekonominin iyi gitmediğine işaret eden TÜSİAD’ı benzer bir dille eleştirmişti*. Kendilerinden ısrarla ekonomik program isteyen TÜSİAD yönetimine “Serbest bir ekonomide hangi programdan bahsedilebilir ki ?” diye yanıt vermişti. Özal‘a göre “döviz, faiz, kambiyo kontrolünün olmadığı bir ekonomide merkezi planlamanın da, programın da” gerekliliği ortadan kalkacaktı. Turgut Özal, “devletin amacının rekabeti engelleyecek hususların kaldırılması ve rekabet sisteminin kolayca çalışmasının sağlanması” olduğunun altını çiziyordu. İlginçtir Özal, “zamanla bizim söylediklerimizin daha doğru olduğu, her zaman anlaşıldığı gibi burada da anlaşılacak” diyerek konunun çözümünü de zamana, geleceğe bırakmıştı. Aradan geçen 10 yılın sonunda, kürsüdeki TÜSİAD başkanı Erkut Yucaoğlu da “hükümet üyeleri devletçi mi liberal mi olacaklarına artık karar vermelidir” çağrısında bulunuyor. On yılda roller mi değişmiş, yoksa Özal’ın öngördüğü gibi, dedikleri daha iyi mi anlaşılmış, bilemiyoruz. Ancak bizce açık olan, Cuma günü TÜSİAD’ın bir kez daha “Kral çıplak” diye haykırmasına, “Kral”ın, “Sen bana değil kendine bak” cevabını verme rahatlığını kendinde bulmasıdır.

 

ÖNCE TEDBİR SONRA VERGİ

 

GYIAD’ın DEĞİŞİM dergisi için birkaç ay önce sohbet etme fırsatı bulduğumuz Erkut Yucaoğlu, 2001 bütçesinin öneminin altını çizmişti. Yucaoğlu, bütçenin %13’üne yaklaşan ve içeriği öğrenilemeyen bu kalemden, ne kadar tasarruf yapılacağının şeffaf bir şekilde açıklamanın hükümetin birinci görevi olması gerektiğini belirtmişti. Yucaoğlu “vergi tabanının yaygınlaştırılması konusunda ne yapıldığını” vatandaşın öğrenme hakkı olduğunu savunuyordu. Son olarak da “Hangi ülkede 95 bin adet makam aracı var ?” diye sorarak “makam harcamaları ve personel kadrolarını azaltmanın” şart olduğuna işaret etmişti. TÜSİAD başkanı bu üç tedbirden sonra hala “Yetmiyor, vergi almam lazım” denildiğinde de işadamlarının fedakarlık yapmaya hazır olduğunu belirtiyordu.

 

Aradan geçen sürede, bırakınız Yucaoğlu’nun taleplerini yaşadığımız krizin halen sebepleri ve sonuçları yeterince irdelenebilmiş değildir. Krizi birkaç bankanın “yıkıcı rekabetine” bağlamak ya safdillilik ya da bilgisizliktir. Daha da acısı gerçekleri görmekle birlikte çaresizlikten umursamamak ve yapılanlara devam etmektir ki, hükümet ve iktidarın eleştiri ve yakınma değil icraat makamı olduğunun anlaşılması gereklidir.

 

EKONOMİK SOSYAL KONSEY

 

Cuma günkü açıklamaların bizce diğer önemli başlığı ise büyük umutlarla çalışmaya başlatılan Ekonomik Sosyal Konseyin (ESK) işlevsiz hale geldiğinin tescil edilmesi oldu. Yucaoğlu ile yaptığımız sohbette, ESK toplantılarında herkesin “hadiseyi kendi açısından ele alıp” çözüm üretmekten ziyade fayda maksimize etmeye çalıştığının sinyallerini de vermişti. Ekonominin tüm kesimlerini biraraya getirecek ve sağlıklı olarak işletilebilecek bir organı tekrar gündeme getirdiği için TUSİAD başkanına tekrar teşekkür ediyoruz.

 

“Özel sektörü kendine rakip gören” bir kamu kesimi ile, “enflasyondan sadece hükümeti sorumlu tutan” bir özel sektörün aynı amaç uğruna mücadele ettiklerini söyleyebilmek çok da kolay değil. TÜSİAD Cuma günkü açıklamalarıyla çok önemli bir adım atmış ve yeni bir dönem başlatmıştır. Şimdi sıra yapılan eleştirileri satır satır okuyarak, çözüm önerilerini gündeme getirmekle yükümlü olan koalisyon hükümetindedir. Ak denilene kara demek ile siyaset yapma devirlerini geçeli çok olmadı mı?

 

*          Turgut Özal’ın Anıları-Mehmet Barlas;SABAH Gazetesi/Temmuz 1994.

 

 

 

No Comments

Post A Comment