KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR (BAD HABITS)

 

 

 

 

 

 

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR (BAD HABITS)

Amerikan yatırım bankalarından Morgan Stanley Dean Witter’ın 6 Nisan tarihli Türkiye raporunun içeriğinde seçim sonuçlarının belirsizliği ve ekonomi politikaları üzerindeki ağırlığı hissedilirken, bankanın seçim öncesi ANAP-DSP koalisyonunu öngördüğü ve bu iki partiye ek olarak sadece FP ve DYP ‘nin ekonomik programlarına incelediği görülüyor. Ancak seçimlerden sonra hazırlanan 26 Nisan tarihli “ Kökten Dincilikten Milliyetçiliğe” başlıklı ekde MHP ve görüşlerine yarım sayfada da olsa yer verilmeye çalışılmış.Milliyetçi kesimin oylarını alan Ecevit ve MHP’nin başarısının ve FP’nin seçim başarısızlığının uluslararası finans çevreleri tarafından olumlu olarak algılandığı belirtiliyor. İlginç nokta ise Morgan Stanley’in DSP-MHP-? koalisyonunu daha olası görmekle birlikte, DSP+orta sağ partilerin uluslararası piyasalar için daha olumlu olabileceğinin altını çizmesi.

Rapordaki önemli noktalardan biri son 14 aydır başarılı olan enflasyonla mücadele programında 1999’un ikinci yarısında çok az aşama kaydedilebileceğinin öngörülmesi. Siyasi engeller ve hızla düşen enflasyonun başta devlet olma üzere borç stoğu olan kesimleri olumsuz etkilemesinin (verilecek reel faizin yüksekliği nedeniyle kaynak transferi ve gelir dağılımının bozulması) enflasyondaki düşüşü engelleyeceği savunuluyor. Enflasyonun düşüş trendinin kamu bütçe ve harcama disiplini ile matematiksel hesaplama yönteminin “azizliğinin” yardımıyla sağlandığı ve 55. ile 56.hükümetlerin enflasyonu önleme yönünde radikal bir tedbir alamadığı yadsınamaz bir gerçek. Bu konudaki tek önemli adım biraz da zorlamayla çıkartılan ve daha sonra yumuşatılan Vergi Reform Yasası. Türkiye’de vergi anlamında yapılması gereken radikal değişiklikler olduğunu savunmakla birlikte mevcut yasanın, enflasyonda olması beklenen düşüş sağlanamadığından ve enflasyon muhasebesi ile ilgili hükümler uygulanamadığından sakat doğduğunu düşünüyoruz.

Sosyal güvenlik konusunu saatli bir bombaya benzeten Morgan Stanley emeklilik yaşının acilen yükseltilmesini ve devletin sosyal güvenlikteki ağırlığının azaltılarak özel emeklilik sigortalarının gündeme gelmesi gerektiğini belirtiyor. Vergi oranları düşürülerek, vergi tabanının genişletilmeye çalışılması ve tarımdan devlet desteğinin çekilmesi artık standartlaşan ve her raporda yer alan konular. Bankacılık sektörü konusunda ise işaret edilen iki önemli nokta bağımsız gözetim mekanizmasının geç kalınmadan kurulması ve tasarrufa verilen garantinin fazla bonkör olduğu. Özelleştirmenin şart olduğu ancak acele ile atılacak yanlış adımlardan da sakınılması gerektiğinin altı çiziliyor (belki de MHP’den esinlenilerek !!). Morgan Stanley, seçimler sonrası Türkiye ekonomisinin yepyeni bir başlangıç yapma şansına sahip olduğunu ve global ekonomideki iyileşmelerle birlikte düze çıkabileceğini söylüyor ancak “kötü alışkanlıklara” (bad habits) tekrar dönme olasılığının da olduğu hatırlatılıyor. Önemli olan tedaviyi uygulayacak cesareti ve kararlılığı gösterecek iktidarı bulabilmekte.Ancak unutmayalım ki, o iktidar geldiğinde, doğru kararları bulabilmek için tecrübeye, tecrübe edinmek için de yanlış kararlar vermeye ihtiyacı olacak.

 

 

 

No Comments

Post A Comment