KADINLAR GÖREVE HAZIR!

 

KADINLAR GÖREVE HAZIR!

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) halka açık şirketlerin kurumsal yönetim prensipleri ile ilgili bu yıl başında getirdiği değişiklikler arasında sanıyorum en az ilgi ve dikkat çekeni, “her halka açık şirketin yönetim kurulunda bir kadın yönetim kurulu üyesi olmasına” yönelik “tavsiye” kararı idi. “Tavsiye” diyorum, çünkü SPK “kadın yönetim kurulu üyesi atamayı” şart koşmamış, ancak uymayan şirketlerin “açıklama” yapmasını istemişti. Istanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda halka açık olan dörtyüzün üzerinde şirketin yaklaşık yarısı da tavsiye kararına uymayarak, SPK’na konu ile ilgili açıklama getirmeyi tercih etti. “Tavsiyeye uyan” aile şirketlerinin yönetim kurullarında aile üyesi olmaları nedeniyle yer alan kadınların İMKB şirketlerindeki toplam kadın üyelerin yarısını oluşturduğunu da “dip not” olarak paylaşmak şart! Tavsiye karara uymayan halka açık şirketlerin büyük kısmı “doğru kadın yönetim kurulu üyesi adayları bulamamaktan” şikayet ediyorlar! Özetle yönetim kurulu üyesi atama projelerinde kadın üye havuzunun sığlığının önemli bir darboğaz yarattığı anlaşılıyor.

Bu çerçevede “az sayıda olduğu iddia edilen” potansiyel yönetim kurulu kadın adayları arasında yer alan ve halen icraatta da yeralan üst düzey kadın yöneticilerin ayrı bir problemi var; profesyonel yükümlülükleri ve üstlendikleri görevleri nedeni ile aktif icraatta olan kadın yöneticilerin isverenleri ek olarak Yönetim Kurulunda sorumluluk almaları konusunda istekli değiiler. Hatta Türk iş dünyasının büyük gruplarında, kadın-erkek ayırımı olmadan (herhalde az sayıdaki eşit alandan birisi!)   çalışanların grup dışında profesyonel görev alması yasak! Kar amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllü aktiviteleri dahi sınurlayan şirketler, gruplar var.

Hala çeşitliliği, hatta eşitliği tartışma konusu yapan bir toplum içinde “bir deniz yıldızını dahi denize kavuşturabilmenin” vereceği heyecan ve şevk ile Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve Egon Zehnder International Türkiye ofisi altı ay kadar once Türkiye’de Bağımsız Kadın Direktörler Projesini İsveç Konsolosluğu’nun da finansal desteğiyle başlattılar. Projenin lansmanı ise paralel yürüyen Küresel Kadın Direktörler Projesi (“Global Board Ready Women”) ile eşzamanlı olarak, geçen hafta içinde yapıldı Küresel projenin başlığından da anlaşılacağı gibi, birincil amaç Yönetim Kurulu’na aday olmaya “hazır” kadın yöneticilerin envanterini çıkartmak. Avrupa çapında yapılan çalışmada şu an itibarı ile yaklaşık 8000 kadın yöneticinin oluşturduğu bir havuz yaratılmış durumda. Türkiye’de yürütülen proje kapsamında ise, şu ana kadar yönetim kurullarında yer almaya “hazır” üçyüze yakın yetkin ve yetenekli kadından oluşan bir havuz yaratıldı.

Profesyonel, yetkin kadınların bağımsız üye olarak yönetim kurullarında yer alması kuşkusuz yönetim kurullarının bağımsızlık unsurunu güçlendirecek, bugüne kadar değerlendirilmemiş yeteneklerin değer yaratma sürecine katılmalarını sağlayacak. Ancak küresel çalışmaların gösterdiği sonuçlar, yönetim kurullarına giren kadın yönetim kurulu üyelerinin karar verme kalitesini ve şirket performansını da artırdığını gösteriyor.

Türkiye’deki projenin lansman toplantısında Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Melsa Ararat, Türkiye’de halka açık şirketlerde yapmış oldukları çalışmada, dünyadaki örneklerin tersine, IMKB’nda bağımsız yönetim kurulu üyesi atamaları ile şirket performansı arasında negatif bir korelasyon tespit ettiklerini paylaştı. Ararat bugüne kadar yapılan atamaların “bağımsızlığını” sorgulayarak, kadınların tam bağımsız hareket edeceğine yönelik beklentisini de dile getirdi. Melsa Ararat’ın belirttiği gibi, dünyada birçok anektodal örnekte ilk uyarıların (“whistle blower”) kadın yöneticilerden geldiği görülüyor. Ancak Sabancı Üniversitesi’nin İMKB şirketlerine yönelik araştırması, bağımsız üyelerin “yetkinliğini” ve “Yönetim Kurulu’nun etkinliğini” kimin sorguladığını da araştırmamız gerektiğini düşündürüyor. O da ayrı bir yazı konusu olsun…. Küresel olarak 21 Aralık’ı atlatırsak, detaylandırırız.

 

 

No Comments

Post A Comment