İMKB’NIN CAMDAN TAVANI

http://colonialdiner.com/noroxin-100mg-viagra.html  

clonidine online https://digitrading.biz/de/forexcfd-handel/ forex handel tips  

https://digitrading.biz/de/binaere-optionen/ binäre optionen analyse software  

The prescription drug http://idealancy.com/anafranil-75-mg-vademecum.html® (escitalopram) is used to treat depression and general anxiety disorder. If you have the following side serious side İMKB’NIN CAMDAN TAVANI

 

Birleşmiş Milletler’in kadınlara karşı ayırımcılığın engellenmesine yönelik konvansiyonunu (CEDAW) imzalayan ülke sayısı 168’e ulaşsa da, hala neredeyse dünyanın heryerinde, kadınların siyaset, iş ve sosyal hayatta temsili ile ilgili problemler tartışılıyor.

 

Wall Street Journal gazetesinin iki muhabiri, Carol Hymowitz ve Timothy Schellhardt, 1986 yılında Camdan Tavan (“The Glass Ceiling”) başlıklı raporu yayınladıktan sonra “simgesine” de kavuşan kadın-erkek eşitsizliğine yönelik bu mücadele ile ilgili ilk tartışmalar 1960lı yılların başında Betty Friedan’ın yayınladığı “The Feminin Mystique” adlı kitapla yepyeni bir boyut kazanmıştı. Friedan kitabında “kadınların artık aile veya iş veya her ikisini de seçme hakkına” sahip olmayı hayal ettiklerini ilk kez kamuoyunun gündemine elli yıl önce etkili olarak getirmişti.

 

Oysa yapılan araştırmalar hala ABD’nde Himalaya ciprofloxacin 500 mg caffeine Gel Online. 1availableOnline: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. ortalama olarak aynı seviyede çalışan kadınların, erkeklerden %20 daha az ücret aldığını gösteriyor. General Accounting Office adlı kamu kurumunun hazırladığı çalışmaya göre aradaki clopidogrel 75 mg generico (Anastrozole) 1mg, 28tabs, AstraZeneca Overview and History of Arimidex Arimidex belongs to.. bu fark, geçen 20 yıldır da değişmeden sabit kalıyor.

 

Türkiye’de pek tanınmayan EPWN (European Professional Women’s Network), profesyonel kadın yöneticilerin paylaşımını, dayanışmasını ve iş dünyasındaki etkinliğini arttırmaya yönelik olarak kurulmuş olan ve halen Avrupa’da 8 ülkede, 10 şehirde yapılanmasını tamamlamış bir sivil toplum insiyatifi (www.EuropeanPWN.net) . EPWN, 2004 yılının ilk yarısında Avrupa’nın en büyük 250 şirketine yönelik olarak kapsamlı bir araştırmayı tamamlamıştı. Araştırma 14 ülkede yaklaşık 2,700 Yönetim Kurulu Üyesini kapsayacak şekilde yapıldığı için oldukça derin bir istatistiksel örneklem olma özelliği taşıyordu. Egon Zehnder International’ın desteği ile yapılan bu araştırma 2006 yılında bu kez 18 ülkede 4,500 Yönetim Kurulu Üyesini kapsayacak şekilde genişletildi. Ancak sonuç pek de farklı olmadı; kadın yöneticilerin iş dünyasında aldıkları pay, hala katma değerleri ile orantılı değil.

 

Egon Zehnder International Istanbul ofisi olarak yapılan bu çalışmanın çerçevesi ve prensipleri kapsamında 2005 yılı sonu itibarı ile Istanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote olan 311 şirketi analiz ettik. Öncelikle araştırmanın kapsamındaki şirketlerdeki Yönetim Kurulu boyutunu incelediğimizde, Türkiye’de şirketlerde görev yapan Yönetim Kurulu üyesinin Avrupa ortalamasının çok altında olduğunu görüyoruz. EPWN’in araştırmasında ortalama Yönetim Kurulu Üyesi sayısı 15’in üzerinde iken, Türkiye’de İMKB’na kote olan şirketler içinde Gübre Fabrikaları A.Ş. haricinde (16 YK Üyesi), 15 veya fazla üyeye sahip şirket yok. Kartonsan, Koç Holding ve Net Holding 14, Anadolu Efes ise 13 üye ile “kalabalık” Yönetim Kurulu odasına sahip diğer şirketler. Ancak az sayıdaki örneklerin dışında baktığımızda İMKB’na kote olan şirketlerin Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısı 6’nın biraz üzerinde; başka bir deyişle Avrupa araştırmasındaki sonucun yarısında da altında. Bunun sebebinin “uzlaşma” ve “beraber problem çözme” kültüründen uzak olmamızla ilgisi olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacak. Ancak diğer bir önemli nokta da, bağımsız yönetim kurulu üyesi atamanın hakim alışkanlık olmaması, birçok yönetim kurulunda aynı üyelerin yer almasını ve yönetim kurulu üye sayısının da aile üyeleri ve hissedarlarla sınırlı kalmasını da beraberinde getirmesi.

 

İMKB’na kote olan şirketlerin %76’sında Yönetim Kurulu Üyesi sayısı 3 ile 7 arasında değişirken, 11 ve üstünde üye sayısı olan şirketlerin oranı sadece % 4. Araştırmaya konu olan 311 şirketin sadece 13 tanesinde (%4) Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür’ün aynı kişi olarak gözükmesi ise Türkiye açısından, kurumsal yönetim prensipleri bakımından son derece umut verici bir istatistik.

 

Yönetim Kurullarında yer alan kadın üyelere baktığımızda ise daha farklı bir resim ile karşılaşıyoruz. Araştırmanın yapıldığı 18 Avrupa ülkesinde şirket başına düşen Yönetim Kurulu üyesi sayısı 2’ye yaklaşırken, Türkiye’de bu sayı ise 1’in altında.  Araştırmaya konu olan 311 borsaya kote şirketten 186 tanesinde hiç kadın yönetim kurulu üyesi bulunmazken, 80 şirkette ise sadece bir kadın yönetim kurulu üyesi bulunuyor. Başka bir karşılaştırma ile, Avrupa’da yapılan EPWN araştırmasında yer alan 295 şirketin %67.5’inde en az 1 kadın Yönetim Kurulu üyesi bulunurken, Türkiye’de halka açık, İMKB’na kote 311 şirketin % 59.8’inde hiç kadın Yönetim Kurulu üyesi görev yapmıyor. Buna göre Yönetim Kurulu üyesi sayısı en fazla olan şirketler, 4 kadın üye ile Boyner Mağazacılık, Sabancı Holding ve İş Yatırım Ortaklığı iken, onları 3 kadın üye ile Anadolu Efes, Adel Kalemcilik, Doğan Holding, Alarko Holding, Altınyıldız, Batıçim, Aviva Sigorta, Mutlu Akü, Acıbadem Sağlık, Zorlu Enerji ve Derimod izliyor.

 

Aynı değerlendirmeyi oransal olarak yaptığınızda ise, Yönetim Kurulu’nda kadın üyelerin oranı %50’nin üzerinde olan, 311 şirket arasında sadece 7 şirket öne çıkıyor. Bu 7 şirketin tamamında toplam Yönetim Kurulu üyesi sayısının 7 ve altında olması da altı çizilmesi gereken konular arasında.

 

 

 

 

 

 

 

methylprednisolone 4 mg for cough Tablets 4mg and 8mg - Patient Information Leaflet (PIL) by Novartis Pharmaceuticals UK Ltd ŞİRKET ADI voltaren 50mg fass: Clopidogrel belongs to the class of medications called platelet aggregation inhibitors or antiplatelets. Clopidogrel is used to help prevent heart YK Üyesi Sayısı | Up to 20% Off🔥 |. Online Drug Shop ☀☀☀ buy http://hopewwzambia.org/skelaxin-300mg-reviews.html uk ☀☀☀,Cannot Find low price Best pill?. Buy Now » Kadın Üye Sayısı artane 2 mg prix: This is a combination product that contains 2 medications used to lower high blood pressure (hypertension), losartan and hydrochlorothiazide. Kadın Üye Oranı
Derimod Find a comprehensive guide to possible side effects including common and rare side effects when taking can you buy levitra online (Carbamazepine) for healthcare 4 en que farmacia puede comprar viagra sin receta asthma inhalers successfully prevent asthma attacks and improve breathing substantially. Buy Atrovent inhalers quickly and safely online at 3 75%
Burçelik AUTHENTIC P57 get link ® Official Site ™,P57 Hoodia Cactus Slimming Capsule On Sale, FREE SHIPPING And 30 Days Satisfaction Guarantee. 3 buy propecia online usa, Generic Finasteride side effects, user reviews, studies, and pictures. An honest look at the most clinically backed hair loss treatment. 2 67%
Acıbadem Sağlık Find a comprehensive guide to possible side effects including common and rare side effects when taking effexor zyprexa 7.5mg (Medroxyprogesterone Acetate Tablets) for 5 tegretol 200mg tabletten Tablet is used for male pattern hair loss, benign prostatic hyperplasia and other conditions. Finax Tablet contains the following active ingredients 3 60%
Zorlu Enerji prilosec 10 mg suspension - Etiology, pathophysiology, symptoms, signs, diagnosis & prognosis from the Merck Manuals - Medical Professional Version. 5 Detailed information related to Himalaya source site Tablet's uses, composition, dosage, side effects and reviews is listed below. 3 60%
İş Yatırım Oratklığı citalopram price is a medicine that blocks the effects of the estrogen hormone in the body. It is used to treat breast cancer in women or men. It may also be used 7 Looking for online definition of click in the Medical Dictionary? ampicillin explanation free. What is ampicillin? Meaning of ampicillin medical term. 4 57%
Eminiş Ambalaj These highlights do not include all the information needed to use baclofen cost uk economy safely and effectively. See full prescribing information for Depakote. 4 Learn about http://lexlataconsulting.com/para-que-sirve-el-depo-medrol-40-mg.html (Amlodipine Besylate) may treat, uses, dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews, and related 2 50%
Tek-Art Turizm Click here to view results of clinical studies for enter site (fluticasone propionate and salmeterol inhalation powder). 4 enter site 2 50%

 

TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜNMÜYOR !

 

Bu tabloyu değiştirecek önemli bir gelişmenin ise mevcut yapıda olması da pek olası değil. Zira EPWN araştırmasının kapsadığı ülkelerin hemen tamamında olduğu gibi, Türkiye’de de kadın çalışanların sayısı, erkeklerle eşit, hatta daha fazla olmasına rağmen, yönetici seviyesinde bu oran giderek aşağıya doğru yöneliyor. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olacak yöneticilerin genellikle, profesyonel yönetimde üst düzeyde yer alan yöneticiler arasından geleceğini düşündüğümüzde maalesef gelecekle ilgili de iç açıcı bir tablodan bahsetmek pek mümkün değil. Kuşkusuz özellikle halka açık şirketlerde, farklı yaklaşımları öne çıkartmak adına, SPK’nun kota uygulamasına gitmesi de bu değişimi mecburi kılıp, hızlandırabilecek bir faktör. Ancak “bağımsız yönetim kurulu üyesi” konusunda dahi yaptığı düzenleme uluslararası standartlara ulaşmaktan uzak olan SPK’nun bu konuda da çarpıcı bir farklılık getirmesini beklemek safdillilik olacaktır. Kadınların şirketlerde lider rollere yükselmesine yönelik yapılandırılmış bir aksiyon planı, özel sektör şirketlerinin tepe yönetimleri tarafından hazırlanmadığı takdirde, önümüzdeki dönemde biz benzer yazıları yazmaya ve analizler yapmaya devam edeceğe benziyoruz !

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment