IMF HEYETİNİ ASANSÖRE BİNDİRİRKEN DİKKAT EDELİM !

 

IMF HEYETİNİ ASANSÖRE BİNDİRİRKEN DİKKAT EDELİM !

 

Yılbaşından bu yana inceleme fırsatı bulduğumuz çeşitli yabancı bankaların ekonomik raporlarında gelişmekte olan ülkelerle ilgili ilginç tahminlere rastlıyoruz. Raporlarda zaman zaman Türkiye hakkında çelişen görüşler mevcut. Ancak hemen tüm raporların ortak görüşü ve tavsiyesi Rusya ve Bulgaristan’ın 2001 yılının gözde yatırım bölgeleri olacağı.

 

RUSYA

 

Yüzelli milyonu aşan nüfusu ve yaklaşık yüzyetmişbeş milyar dolarlık GSYİH’sı ile Rusya hem ekonomi hem de siyasi bir dev(kişi başı gelir kabaca 1,200 USD). Almanya Başbakanı Gerhard Schroder’in süren Rusya ziyaretinde Başkan Viladimir Putin ile sıcak diyalogunu görenlere Rusya’nın dış ticaretinde Almanya’nın %10’u aşan bir payı olduğunu hatırlatmak isteriz. Putin’in göreve gelerek siyasi gerilimi azaltması ve 1998 ekonomik krizinin etkilerinden ülkenin beklenenden erken kurtulması olumlu işaretler olsa da, sanıyoruz herkes Rusya’nın ekonomik olarak riski en yüksek ülkelerden biri olduğunda hemfikir. Ancak siyasi olarak düşünüldüğünde ve hükmettiği geniş alana ile doğal kaynakları gözönüne alındığında Rusya Avrupa’nın ve dünyanın vazgeçemeyeceği bir ülke.

 

IMF’İN GÖZDESİ BULGARİSTAN

 

Yazılarımızı takip edenler IMF’den bahsettiğimiz hemen her yazıda Bulgaristan’ın da adının geçtiğini anımsayacaklardır. Sekizbuçuk milyon kişilik nüfusu ve 12 milyar dolarlık GSYİH’sı ile Bulgaristan, 1997 yılı ortasında uygulanmaya başlanan “Para Kurulu” ile IMF desteğiyle “ipten alınan” bir ülke; IMF’in en büyük gurur vesilesi (darısı başımıza mı diyelim?). Ekonominin boyutunu biraz daha göstermesi açısından dış ticaret hacminin “birkaç milyar dolar” civarında olduğunu belirtelim.

 

PARA KURULU

 

Bulgaristan 1996 yılı sonunda bankacılık krizi ve hiperenflasyon dönemine girince 1 Temmuz 1997 itibarı ile “para kurulu” uygulanmaya başlandı. Enflasyon, Ocak 1997’de %500’ü ve Mart’ta da %2000’i aşmıştı. Merkez Bankası, bankacılık sistemini güçlendirmek amacıyla ve bütçe açığını finanse etmek için “acil” likidite sağlamaya çalışıyordu. Bulgar levasına olan güven azalmıştı. Uluslar arası rezervler iki aydan daha azlık ithalata yetecek miktardaydı. Diğer taraftan da azalan üretim ve artan vergi endişeleri nedeniyle vergi gelirleri GSYİH’nın %40’ından, Şubat 1997’de %14.7 sine düşmüştü. Hazine bonolarında vadeler giderek kısalıyor ve faizler yükseliyordu. 1996’da ekonomi %10’dan daha fazla küçülmüştü. 1996’da yapılan bir analize göre faaliyette olan ve bankacılık sektörel varlıklarının %80’ini taşıyan 10 kamu bankasından 9 tanesinin negatif sermayesi vardı ve gene bu dönemde faaliyette olan bankaların üçte biri kapatıldı. Ekonomik sıkıntılar sonucunda hükümete destek azalırken, yeni seçim talebi için gösteriler yaygınlaşmıştı.

 

Kasım 1996’da başlayan IMF’in para kurulunun nimetlerini anlatan görüşmelerine hükümet ve siyasi partilerin yanı sıra sendikalar, yabancı yatırımcılar, gazeteciler ve akademisyenler davet edildi. Daha önce para kurulunu uygulayan ülkeler olan Arjantin, Estonya, Hong Kong ve Litvanya’dan Bulgaristan’ın temel farklılığı bankacılık sisteminin hepsinden daha büyük ve daha problemli olmasıydı. Ayrıca da uluslararası rezervler düşük olduğundan yüksek bir devalüasyona ihtiyaç duyulacaktı. Sonuçta Bulgaristan’da çıpa para birimi olarak Alman Markı seçildi ve 1000 Leva 1 Marka sabitlendi. IMF direktifi ile bütçenin şeffaflığı ve bütçe disiplini sağlanırken, 12 bütçe dışı fonda Merkez Bankası bünyesinde ayrı bir hesapta toplandı. Para kurulu ile Bulgaristan enflasyonu 1998 ortasında %13’e, 1998 sonunda da %1’e düşürdü. Döviz rezervleri 800 milyon dolardan 3 milyar dolara çıkarken, faiz oranı da %200’den 1998 sonunda %5.2’ye düştü. Daha da önemlisi 1998 Rusya krizinden Bulgaristan Rusya ile olan sıkı ilişkilerine rağmen etkilenmedi (Bulgaristan’ın dış ticaretinin %50’si Rusya ve eski Rus cumhuriyetleriyle).

 

ARTAN YABANCI SERMAYE

 

Bugün Bulgaristan’da enflasyon oranı %10 civarında olsa da, uzun vadeli faizler, ülkeye ve ekonomiye olan güveni de gösterir şekilde hala %5 seviyesinde. 9 milyar dolarlık dış borcuna rağmen rezervler 3 milyar dolarlık seviyesini koruyor. Belki de en önemlisi 1994-1996 yılların arasında yaklaşık yıllık 100 milyon dolar civarında olan direkt yabancı sermaye girişinin 1997-1998 döneminde yıllık 500 milyon doları, 1999-2000 döneminde de yıllık 700 milyon doları aşmış olması. Yüzde onaltıyı aşan işsizlik oranı ile gelişmekte olan ülkeler arasında Bulgaristan, Hırvatistan ve Rusya’nın ardından üçüncü sırada olsa da, %35’i aşan yüksek öğrenim gören bayan işgücü ile ülke gelişmekte olan ülkeler arasında en eğitimli işgüçlerinden birine sahip.

 

IMF’İ ASANSÖRE BİNDİRİRKEN DİKKAT EDELİM !

 

Bulgaristan ile ilgili araştırmalarımızı sürdürürken IMF Başkan Yardımcısı Stanley Fischer’in Sofya’da Ulusal ve Dünya Ekonomisi Üniversite’sinde (1990 yılına kadar adı Karl Marx Enstitüsü olan) geçtiğimiz yıl yaptığı konuşmanın metnini de bulduk. Fischer konuşmasında 1970li yıllarda bu üniversitede eğitim gören meslektaşı ekonomist Mark Allen’ın bir anısını da aktarıyor. O yıllarda üniversitenin üçüncü katındaki kütüphanesine asansörle çıkılırken, “enerji tasarrufu” amacı ile inişler merdivenlerden yürüyerek yapılırmış. Fischer bu uygulamayı alaya alarak, dinleyenlere “pekiyi her seferinde asansörü aşağı nasıl indiriyorlardı” sorusunu yöneltiyor. Bu satırları okurken bizim de aklımıza ülkemizde hala birçok asansörün üzerinde olan “Aşağıya inerken merdivenleri kullanınız” levhaları geldi. Aman bu yazıları IMF heyeti görmesin, bir sonraki alay konusu biz oluruz !

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment