HAKLISINIZ AMA….

 

HAKLISINIZ AMA….

İş hayatında çeşitlilik ve özellikle de “cinsiyet eşitliği” konusunda yazdıkça, gelen tepkiler de artıyor. Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye’nin en büyük gruplarından birisinin tepe yöneticisi ve iş dünyasının etkin liderlerinden birisi ile konuyu tartıştım. Pozitif ayırımcılık ve kadınların özellikle yönetim kurulunda, üst yönetimde daha fazla yer alması konusunu gündemine taşıdığımda “grubumuz içinde biz cinsiyete gore değil, yetkinliğe dayalı olarak atama yaparız; grubun her seviyesinde de kadın çalışanlarımız ve yöneticilerimiz var” diye yanıt verdi. Doğru söze ne gerek ! Hayatını yetkinlik bazlı değerlendirmeler ve atamalardan kazanan birisi olarak “haklısınız” demekten kendimi alamadım. Tabi söze de devam ettim; “Haklısınız, ama….

“Ama”sını anlatmadan, once size geçtiğimiz aylar içinde tamamlanan küresel bir anketten bahsetmek istiyorum.* Ankete katılan 500’ün üzerinde üst düzey yöneticiye “iş hayatında çeşitlilik” konusunda sorular yöneltilmiş. Ankete katılanların neredeyse tamamı (%96), iş hayatında çeşitliliğin iş performanslarına olumlu etki yapacağına kalpten inandığını belirtmiş. En çarpıcı yanıtlar arasında, “neden çeşitlilik sizin için önemli” sorusunda verilen cevaplar var. İş dünyasının mevcut dinamikleri çerçevesinde çoğunluğu erkek olan yöneticilerin %80’inden fazlası, “çeşitliliği daha canlı tartışma ortamları yaratarak kendi gelişimlerine ve vizyonlarına katkı sağladığına inandıkları” için desteklediklerini söylemiş. Katılımcıların üçte ikisinden fazlası da sürekli öğrenme ortamının yaratılması ve karar kalitesinin yükselmesine işaret etmiş.

Dolayısıyla çoğunluğu erkeklerden oluşan yönetici panelinin, biraz da “bencileyin” sebeplerle iş hayatında çeşitliliğe güçlü bir destek verdiği gözüküyor. Ankete katılanların yarısı “çeşitliliğin yüksek olduğu iş ortamlarında çalışmanın daha kolay” olduğunu söylerken, katılımcıların beşte birinden daha küçük bir gup ”daha çok zorlandıklarını” belirtmiş. Bu sonuçların da verdiği heyecan ve ilham ile, ankete katılan üst düzey yöneticilerin %80’i şirketlerinin çeşitlilik konusunda aksiyona geçtiğini müjdeliyorlar. Buraya kadar herşey güzel de, “sonuç ne oldu” sorusuna “şirketimizde cinsiyet eşitsizliği konusunda anlamlı bir yol aldık, başarı elde ettik” diyebilenler ankete katılanların sadece yarısı ! Yani “en tepede” inanç ve istek var, çaba var, ama sonuç alınamıyor.

İşte bu “sonuçsuzluğu”, yukarıda yarım bıraktığım “haklısınız ama” ile “öpüştürmek” gerekiyor; bu yüzden de bana yetkinliği hatırlatan üst düzey yöneticiye ”haklısınız ama şirkerlerde cinsiyet eşitliğini, çeşitliliğini sağlamak, neden yetkinlikden fedakarlık yapmayı gerektirsin?” diye sordum. Bu satırları yazdığım ana kadar henüz bir geri dönüş alamadım. Samimiyetle sizin de yanıtlarınızı bekliyorum. Yetkinlik ile cinsiyet arasında bir tercih yapmak zorunda mıyız ? Pozitif ayırımcılık, yetkinlikden fedakarlık yapmak anlamına mı gelir, yoksa çeşitliliği arttırarak, aksine yetkinliklerin geliştirilmesini teşvik mi eder ? Cevaplar sizde !

 

*11.International Executive Panel on “Diversity and Inclusion; www.egonzehnder.com/iep-diversity

 

 

No Comments

Post A Comment