HADİ BAKALIM, KOLAY GELSİN, BİR ACAİP ZOR YARIŞ!

 

HADİ BAKALIM, KOLAY GELSİN, BİR ACAİP ZOR YARIŞ!

Yaklaşık iki yıl önce bu köşede “kahin olmadığımı” paylaşmış ve geleceğin mesleklerini “okumakta”, tahmin etmekte zorlandığımı itiraf etmiştim. Aradan geçen zamanda, kehanetlerde bulunma becerimi geliştirmiş olamasam da, Türkiye içinden ve dışından kehanetlerde bulunanları sayısı artınca, benim üzerimdeki baskı da arttı!

 

Görünen köy kılavuz istemez; iş hayatının hemen her alanında, karar vericiler, bulundukları sektörden bağımsız olarak, her süreci daha hızlı, daha ucuz, daha kısa zamanda, daha güvenli, daha pratik (kullanışı kolay şekilde) ve daha çevre duyarlı hale getirme amacı ile hareket ediyor. Bu oldukça kapsamlı ve iddialı beklenti ve motivasyon ister istemez bireylerin iş hayatında üstleneceği rolleri ve o rollere hazırlık amacıyla geçecekleri teorik ve pratik eğitim sureçlerini de etkiliyor. Başka bir deyişle, geleceğin kariyer yolları ve yetkinlik setleri de yukarıdaki beklentilerle şekilleniyor. Yukarıdaki beklentilerin sağlanabilmesi iş hayatına otomasyonun daha fazla girmesini, teknolojinin daha fazla kullanımını da tetikleyecek. Daha ucuza, daha güvenli ve daha hızlı yapamayacağınız işleri “dijital operatörler” yapmaya başlayacak.

 

“Değişmeyen tek şey değişim” cümlesinin arkasına saklanmamak lazım; insanların varoldukça, sağlık söz konusu olacak; dolayısıyla tıp gelişmeye, doktorluk ve hemşirelik gibi meslekler var olmaya devam edecek. Ancak hayatın her alanında “uzmanlaşm” nosyonu ön plana çıkacak. Belli terapötik alanlarda uzmanlaşan, hatta belli hastalık veya tedavi alanlarına odaklanmış doktorları daha fazla göreceğiz. Benzer şekilde, şu anda bile tıp sektörü hemşireleri değil, acil servis, doğum ya da evde bakım konularında mesleki eğitim almış hemşireleri aramaya başladı. Tıp alanı için vermeye çalıştığım örnekleri mühendislik için, finansal hizmetler için, hukuk için de çeşitlendirmek mümkün. Dolayısıyla gelecekle ilgili “kehanetlerde bulunurken” uzmanlaşmayı “modelinizin” bir yerine ilişkilendirmeniz şart!

 

Uzmanlaşma olgusunun artacağı öngörüsünde bulunurken, endüstriyel devrimden bu yana daha yaygın olarak hayata geçirilmiş “ekiplerin etkinliğinin” ön planda olduğu, hiyerarşik yapılanma ve yetki ile sorumluluk göçertmesi (delegasyon) modelinden, daha bireysel icraatların altının çizileceği bir döneme doğru gideceğimiz “kehanetinde” de bulunulabilir. Teknolojinin ve dijital uygulamaların hayatımızda daha fazla yer alacak olması da aslında 1900lü yılların ortalarından itibaren Drucker ve Taylor gibi düşünürlerin, “verimlilik” olgusunun altını daha fazla çizmesi ile hızla etkisini ve yaygınlığını kaybeden “zanaatların” tekrar parlaması da söz konusu olacak. El becerisi ve uzmanlık gerekteren zanaatlar da dijital dünyaya taşınacak; nalbantlığı veya yorgancılığı değil, dijital ve sistem mimarlığını, video oyun geliştirmeyi, yazılım yaratıcılığını, online eğitim brokerlerini, özetle “dijital zanaatleri” daha fazla konuşmaya ve “dijital zanatkarları” daha fazla aramaya başlayacağız.

 

Kariyer ve meslek seçimi açısından değerlendirilmesi gereken bir başka trend ise, “hybrid” kariyerlerin yönetilmesinin ihtiyaç haline geleceği; artık sadece dikey gelişim ve beraberinde uzmanlık gerektiren mühendislik, tıp, ekonomi, teknoloji alanlarındaki fonksiyonel beceriler ve akademik derinlik değil, yataydaki farklılıkları ve kesişimleri yönetebilme başarısı da önem kazanıyor. Başka bir deyişle, önümüzdeki dönemde teknoloji ile tıbbın, pazarlama ile teknolojinin, tıp ile mühendisliğin, ya da ekonomi ile sosyoloji veya felsefenin kesişiminde yer alacak uzmanlara da ihtiyaç artacak.

 

Yukarıdaki tespit veya kehanetler (karar size ait !), iş dünyasındaki aktörlerin de yetkinliklerini de yeniden şekillendirecek. Değişimi kabul etmek, desteklemek, başlatmak ve liderlik etmek, organizasyonların talep edeceği en önemli yetkinlikler arasında yerini güçlendirecek. Geleceği öngörebilmek için vizyoner bir bakışa duyulacak ihtiyaç ne kadar artsa da, öğrenme merakı ve kapasitesi de o kadar önem kazanacak. Yerini daha da perçinleyecek olan yetkinlik ise sonuç odaklı çalışabilmek; tek başına ve takımlarla birlikte hedefleri oluşturmak ve beklentilere cevap verecek, hatta aşacak icraatı ortaya koyabilmek. Kehanette bulunmak istemem, ama “sıkılmayacağımız” ve iyi hazırlık yapmanın şart olduğu bir yarış bizi ve çocuklarımızı bekliyor. Hepimize kolay gelsin !

 

 

No Comments

Post A Comment