Boğaziçi’nin tahtı sallanıyor mu?

 

Boğaziçi’nin tahtı sallanıyor mu?

Center for World University Rankings isimli kurum 2015 yılı için dünyanın en iyi üniversiteleri listesini açıkladı. Listede ilk onda sekiz Amerikan ve iki İngiliz üniversitesi yeralırken, ilk yirmi arasına da onbeş Amerikan üniversitesi girmeyi başarmış. Listenin tepesinde Harvard Üniversitesi yer alırken, Stanford Üniversitesi, MIT, Cambridge, Oxford, Colombia Üniversitesi, Berkely (University of California), Chicago Ünivesitesi, Princeton ve Cornell Üniversitesi, ilk ona giren diğer kurumlar olmuş. Listenin ilk onunda 2014 yılından tek değişiklik, Yale Üniversitesinin yerini Cornell Üniversitesine bırakmış olması.

Center for World University Rankings, akademik üretimden, eğitim kalitesi, akademik kadro ve mezunların etkinliği ve başarısına kadar varan sekiz değişik kriterde tamamladığı çalışmanın sonucunda bir kez daha Harvard Üniversitesi listenin en tepesinde yeralmayı başarmış. Harvard Üniversitesi’nin kuruluşunun ardından kazandığı etkinlik ve popülariteyi ABD’nde Ulusal Kütüphanenin ardından sahip olduğu ikinci en zengin kütüphaneye bağlayan birçok çalışma var. Kuşkusuz ilginç olan, akıllı telefon ve cihazlarla artık bilgiye “oturduğunuz yerden” ve dünyanın her noktasından ulaşılabilir bir çağda yaşarken de Harvard Üniversitesi’nin gücünü istikrarlı olarak koruyabilmeyi başarması. Son yıllarda yurt dışında yapılan araştırmalarda üst düzey yöneticilerin artık Harvard Üniversitesinden değil de, Stanford Üniversitesi’nden daha çok mezun oldukları tartışılıyor olsa da, Center for World University Rankings listesine gore Harvard Üniversitesi mezunların işe alınması da dahil sekiz kreiterin yedisinde listenin başında yeralıyor. Sadece alınan patentler konusunda Harvard Üniversitesi MIT ve Johns Hopkins Üniversitesi’nin ardından 3. olmuş.

Listede ilk on arasına Türk üniversitelerinin girememiş olması hiçbirimizi şaşırtmasa da, ilk binde yeralan 10 Türk üniversitesi arasında en yüksek değerlendirmeyi alan ODTÜ’nün ancak 470. olabilmesi sanıyorum düşündürücü. ODTÜ’yü Istanbul(623), Hacettepe(634), Ankara(725), İTÜ(742), Ege(779), Boğaziçi(837), Bilkent (842), Gazi (854) ve Dokuz Eylül Üniversitesi (954) takip ediyor. Bu resim, maalesef büyüme modelini dayandıracağı en önemli unsur beşeri kaynaklar, yani insan olan ülkemiz için uzun vadede maalesef umut verici değil.

Listede ilgimi çeken noktalardan birisi de “mezunların iş bulabilirliği” ile ilgili değerlendirme kriterinde de ODTÜ’nün Türk üniversiteleri arasında en üst sırada yer alması ve benim de mezunları arasında olduğum Boğaziçi Üniversitesi’nin on Türk üniversitesi arasında alt sıralarda yer alması. Yapılan değerlendirmeye saygı duymakla birlikte, pazarda yer alan bir “pratisyen” olarak Türkiye’de özellikle 35-50 yaş bandındaki (üst düzey) yöneticilere baktığımızda hala Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının güçlü bir ağırlığı ve etkinliği olduğunun altını çizmem lazım.

Amerika Birleşik Devletleri’nde “Harvard’ın tahtının sallandığı” tartışılırken (bu liste doğrulamasa da) Center for World University Rankings listesinin Türk üniversiteleri ile ilgili değerlendirmesine rağmen, hala Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi için benzer bir durumun söz konusu olmadığı inancındayım. Öncelikle ABD ve Türkiye örneklerini kategorik olarak karşılaştırdığımızda farklı birkaç noktayı irdelemekde fayda var. Örneğin son on yılda, artan hızda açılanlarla birlikte Türkiye’de üniversite sayısı 200’e ulaştı. Ancak öncelikle üniversite sayısında yaşanan artışınn önemli kısmı son 10-15 senede olduğu için, bu okulların hiçbirisinin verdiği mezunlar henüz üst düzey rollere ulaşabilecek zamana ve fırsatlara sahip olamadılar. Daha da önemlisi son dönemde açık açık tartışılan ve bu işi ilan ve reklamları ile ticarete döken üniversitelerin derinliğini değerlendirdiğimizde, Türkiye’deki lig tablosunun kısa vadede radikal olarak değişeceğini beklemek anlamlı değil. Özetle bence, Türkiye’de hala böyle bir değişimin etkileri ciddi olarak hissedilmiyor. Türkiye’de hala “top yekün” değerlendirme yapıldığında Boğaziçi Üniversitesi karşısında algı olarak ve mezun grubunun etkinliği ile durabilen başka üniversite yok. Özellikle kritik rollere gelen üst düzey yöneticilerin mezun oldukları okullara baktığımızda, ODTÜ ve İTÜ gibi köklü kurumların, Sabancı, Koç ve Bilkent Üniversiteleri gibi hızlı gelişen vakıf üniversitelerinin mezunlarının önünde Boğaziçi Üniversitesi mezunlarını görmeye devam ediyoruz.

Özetle bir “Boğaziçili” olarak bunu söylemek benim için kolay, ama başlığa yanıtım HAYIR!

 

 

No Comments

Post A Comment