“BAĞIŞLARINIZLA AYAKTAYIZ !”

 

“BAĞIŞLARINIZLA AYAKTAYIZ !”

 

Bayramların artık eski anlamını yitirdiği ve sadece “tatil” olarak algılandığı bir çağda yaşıyoruz. Hafta sonuna yakın olan “bayramlar” ise özel bir rağbet görüyor ve halkımızın çok çalışmaktan yorulduğu için “araları birleştirilerek idari tatil” ilan ediliyor. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı Çarşamba gününe rastgelmesine rağmen hükümetimiz nedense iki taraftan da haftasonuna birleştirme yönünde bir çalışmada bulunmadı. Buna rağmen Istanbul oldukça boştu.

 

DARICA KUŞ CENNETİ

 

Biz de “tatil” den yararlanarak Darıca’daki “kuş cenneti ve mini hayvanat bahçesini” ziyaret ettik. Yıllar önce ilk ziyaretimizde, biraz da Gülhane Parkı içindeki Hayvanat Bahçesi ile karşılaştırarak son derece heyecanlandığımız ve tanıdığımız herkese anlattığımız Darıca’daki bu tesis maalesef aradan geçen yıllarda ileriye gidemediği gibi, sanıyoruz bölgeyi sarsan depremin de etkisiyle oldukça geriye düşmüş ve bakımsız kalmış. Bu düşüncelerle ziyaretimizi tamamlayıp, üzgün olarak parktan ayrılırken, tam çıkışa koyulan bir panoda, kafamızdaki soruların çoğunun cevabını bulduk. Tesis ayda 43 milyar lira zarar ederek ayakta durmaya çalışıyordu. Zararı, elde edilen gelirlerden fazlaydı ve ziyaretçi gelirleri personel harcamalarını dahi karşılamaktan uzaktı. Daha da ilginci, panonun altına ilave edilen notta, “dünyanın her yerinde hayvanat bahçelerinin operasyonel zararda olduğu , sponsorluklar ve bağışlarla ayakta kaldıkları” yazılıydı.

 

YENİ EKONOMİDE YENİ TRENDLER

 

Bu tür tatillerin diğer bir avantajı da yoğun tempo içinde detaylı okuma ve inceleme fırsatı bulamadığımız konulara eğilmek için zaman kazandırması. Biz de günün ikinci kısmını “yeni ekonomi şirketlerinde” değişen trendler ile ilgili birkaç yazıyı okuyarak geçirdik. Kuşkusuz ilgimizi en çok çeken konu ise yeni ekonominin yıldızlarından Amazon.com’un etrafındaki tartışmayla tetiklenen, “dotcom” şirketlere olan güvenin sarsılmasıydı.

 

 

AMAZON.COM

 

Konunun ilginçliği, Amazon’un halka arzını yaptığı Mayıs 1997’den bu yana zararda olmasına rağmen, bir müşteriye 100 dolarlık harcama yaptırabilmek için 20 dolar tanıtım ve reklam harcaması yapmasına rağmen, günde 2.5 milyon doların üzerinde gelir elde ederken, nakit ihtiyacını karşılamak için 3 yılda 3 tane “hisseye çevrilebilir tahvil” ihraç etme ihtiyacı duymasına rağmen, Jeff Bezos ve şirketine olan güven sarsılmazken, Lehman Brothers yatırım bankasının hazırladığı bir rapor sonrasında şirketin borsada aniden “ters yüz” olmasıydı. Bu aslında Robert Shiller’in aylar önce çıkan kitabında yer verdiği dünyada teknoloji ve internet alanında yaşananları “Ponzisiz bir Ponzi Planına” benzetmesi ile de örtüşen bir sonuç.

 

Günümüzde teknoloji üretmek adına kurulan binlerce şirket, ne konuda faaliyet göstereceğini kendisi dahi bilmeden, yatırımcılardan milyonlarca dolar kaynak yaratabilirken, elde ettiklerini de yeni teknolojik yatırımlara, şirketin büyümesine ve küçük şirketlerin satın alınmasına harcıyor (elde ettiği parayı başarı primi olarak sistemin dışına çıkaranları göz ardı ediyoruz !). Bu süreçte uzun vadede kar beklentisinin büyük olması, kısa vadedeki zararların veya düşük karların da göz ardı edilmesini sağlayarak, hisse senedi fiyatını yükseltirken, şirkete “temelden” yatırım yapanların keyfini, dışarıda kalanların da iştahını arttırmaya devam ediyordu. Ancak görünen o ki “uzun vade” tanımında artık bir değişim yaşanıyor ve “risk sermayedarları” Keynes’in yaklaşımıyla “uzun vadede hepimiz öleceğiz” diyerek harekete geçiyorlar.

 

BUFFETT SÖYLEMİŞTİ…..

 

Dünyanın en önemli yatırımcılarından Amerikalı Warren Buffet’ın bu yılki Berkshire Hathaway yıllık toplantısında büyüme ve “görülebilir” değerlere yatırım yapma konusuna örnek verdiği Ezop’un “eldeki bir kuşun, daldaki iki kuşa eşit olduğu” hikayesi yavaş yavaş gerçekleşiyor mu acaba ? Böyle bir durumda Buffett, yatırım yaparken “dalda kaç kuş olduğunun, ne zaman kaçacaklarının ve de faiz oranlarının önemli olduğunun” altını çiziyor.   Yıllardır teknoloji hisselerine yatırım yapmayan Buffett’ın birkaç ay önce öngördüğü gibi dünyada artan faiz oranları ve ekonomik endişeler “risk sermayedarlarını” da “yoğurdu üfleyerek” yer hale getirdi. Arka arkaya kapanan bazı internet şirketlerinde “elleri taşın altında kalanlar” Amazon’u bizim anlamını çok yakından bildiğimiz “70 sente muhtaç” duruma taşıdılar.

 

Aslında her iki yaklaşım da konunun iki ucunu temsil ediyor. Sadece “internet ve teknoloji” kelimelerini görüp yatırım yapmak ne kadar yanlışsa, olumsuz örneklerden genelleme yaparak “panik” yaratmak da o kadar hatalı. Yönetim “gurusu” Gary Hamel’in işaret ettiği gibi internet ekonomisi “başkasının 25 milyon dolarını harcayarak yeni ekonominin Henry Ford’u olmak” olarak algılandıkça maalesef olumsuz örneklerin sayısı da artacak.

 

TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR ?

 

Bu açıdan ülkemiz de ilginç bir sürece giriyor. Kürşat Başar’ın tasvir ettiği gibi “cep telefonu ile konuşmaktan aciz” bir sürü insan “internetten rızkını çıkarmak” için bilgisayar karşısına geçerken, bir çok büyük holdingimiz de teknoloji ve yeni ekonomi konusunda geri kalmamak için küçük-büyük, karlı-karsız bakmadan yeni şirketlere ve fikirlere para yatırıyor. Bizim endişemiz yakında “yeni ekonominin Türk temsilcilerinin” faaliyet raporlarının dipnotu olarak Darıca’da okuduğumuzun benzeri “yeni ekonomi zaten dünyanın hiçbir yerinde para kazandırmaz, sizin bağışlarınızla ayaktayız” ibaresini görmek !

 

 

No Comments

Post A Comment