BUGÜN BAYRAM!

 

B U G Ü N   B A Y R A M !

“Yeni Türkiye” hakkında geniş açıklamalarda bulunmak üzere 18 Ocak 1923’de İzmit’te yaptığı basın toplantısında Mustafa Kemal Atatürk özellikle iktisat ve sanayi konularındaki görüşlerini vurguluyordu: “İktisadi faaliyet esaslarını, bilinçli bir şekilde, memleketimizin topraklarını koklayarak ve bu topraklarda bizzat çalışanların sözlerini dinleyerek tespit edeceğiz. Sanayi ve ticaretimiz için de aynı şekilde çalışılacaktır….Yeni Türkiye Devleti temellerini süngü ile değil, süngünün de dayandığı ekonomiyle kuracak; bir iktisadi devlet olacak ve bu hususta Japonlardan az kabiliyetli olmadığını ispat edecektir”. Aradan geçen 76 yılda Türkiye 570 milyon dolarlık bir ekonomik büyüklükten, 200 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişti ve dünyanın 16. büyük ekonomisi oldu ancak 12.5 milyonluk nüfusunun da 65 milyona ulaşması ile kaynak paylaşımının şiddetli sancılarını çekmeye devam ediyor. Atatürk’ün “bu topraklarda çalışanların sözlerini dinleyerek tespit edeceğiz” dediği ekonomik politikalar maalesef IMF, AB gibi uluslararası kuruluşların tavsiyeleri ile şekilleniyor. Hem kamu yönetimini çok iyi bilen hem de özel sektörün “tozunu yutmuş” eski bürokratların uyarıları “kıskançlık” ve “çekememezlik” bahaneleri ile gözardı ediliyor. “İktisadi devlet” olarak, “ayağını bütçesine göre uzatarak” değil belki ama “köşe dönme” ve “fırsatçılık” konusunda Japonların fersah fersah önünde olduğumuz açıkça gözüküyor.

 

“Çalışmak ve mesut olmak isteyenlere geniş iş sahaları açılması gecikmeyecektir. Tüccarlarımızın yüzlerinin güleceği gün uzak değildir”. 76 senede fazlaca değişiklik yok demeyin. 51 milyon dolarlık ihracattan, 26 milyar dolarlık ihracata, 87 milyon dolarlık ithalattan , 40 milyar dolarlık ithalata önemli bir yol alınmış. Ancak tüccarlarımızın çoğunun yüzü hala asık; hala iş sahası ihtiyacı var. Savaştan çıkan genç Türkiye’nin sıkıntıları ile bugünün problemleri belki biraz farklı. Aynı kalan devletin ekonomideki tartışılmaz mevcudiyeti. 76 sene önce özel sektörün, girişimcilerin eksikliğini kapatmaya çalışan devletimiz, hızını alamamış olacak ki, hala ekonominin kıt kaynaklarının en büyük talibi.

 

“Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve Türk kültürü olan Cumhuriyettir”.10.yıl nutkundaki bu cümleler, 76 yılda aldığımız yolu da tasvir ediyor gibi ama daha önemlisi bizlere çizilen ve sapmamamız gereken ülkü :”Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız”. Ne zaman mı ? “Belki yarın, belki yarından da yakın ….”

 

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 76. Yılını gururla kutlarken bize geleceğimizi hediye eden ulu önderi rahmetle anıyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyılın son Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun.

 

 

No Comments

Post A Comment