ARKASI YARIN

 

ARKASI YARIN

 

NTV Radyo bizleri tekrar eski “Radyo Günleri”ne götürüyor. TRT’nin “Arkası Yarın” ve “Radyo Tiyatrosu” kuşağı ile büyüyen bir neslin üyesi olarak heyecanlanmamak elde değil. Çok fazla ilgisi olmayanlar dahi, “Efekt: Korkmaz Çakar” dendi mi, radyoya kulak kabartırdı. Oyun en heyecanlı yerinde kesilince de, bir gün sonrayı iple çekmekten başka çare kalmazdı.

 

BİR YILDA NE DEĞİŞTİ ?

 

Bu “yaratıcı” fikirle eş zamanlı olarak, geçen hafta içinde biz de, bir yıl kadar geriye giderek, kendi arşivlerimize bir göz attık. NTVMSNBC’ye “30 milyonun kaderi ile                                 oynamak!” (www.ntvmsnbc.com/news/10728.asp) başlığıyla yazdığımız yazının sonunda Türkiye’nin asıl probleminin “tarımdaki 30 milyon kişinin kaderiyle oynanması” olduğunun altını çizerek “yapısal önlemlerin alınmaması ve uzun vadeli politikaların ısrarla” uygulanmaması ve “kendimizi 3-5 yıl “sıkmak” yerine, her yıl bir ay başımızın ağrıtmayı” yeğlememiz nedeniyle tarım ile ilgili konularda yol alamadığımızı belirtmişiz.

 

Çalışan nüfusun %45’inin içinde bulunduğu tarım sektörü geçtiğimiz hafta içinde Pazartesi gününden başlayarak kabineyi sarstı. Tarım Bakanı Gökalp ile Ekonomi Bakanı Derviş’in dakika dakika takip edilen buğday fiyat pazarlığı, sonunda Başbakanın araya girmesi ile çözülebildi. Ne ilginçtir ki, her iki taraf da ortaya çıkan fiyattan memnun olduğunu açıkladı. Tam herşey duruldu derken “naklen” yayın araçları ve muhabirler bu kez de tütün konusunda Devlet Bakanı Yalova, İtalya’da bulunan Ekonomi Bakanı Derviş, Başbakan Ecevit, Yardımcısı Yılmaz ve Almanya’daki diğer Yardımcı Bahçeli arasında “mekik” dokudular. Sonuçta 57.hükümet beşinci bakanını kaybederken, bizler de Arkası Yarın’ı aratmayan bu yayın trafiğini heyecanla takip eder olduk.

 

TARIMA DESTEK

 

Konunun siyasi boyutuna girmeden, bir yık önce altını çizdiğimiz noktayı tekrar irdelemeye çalışalım. “Tarım” başlığında ele aldığımız sektörde ülkemizin çalışan nüfusunun yaklaşık %45’i, GSMH’nın %13’ünü üretmektedir. Buna rağmen de çeşitli desteklemelerle, ürettiğinden fazlasını tüketebilmektedir. İşte temel problem bu noktada yatıyor. Tarımla uğraşan kesimin ve ziraat odalarının “dünyanın her yerinde tarım sübvanse ediliyor” görüşü ise fazlasıyla doğrudur. Biz müsaadenizle bu konuyu rakamlarla destekleyelim;

 

Tüketici Başına Çiftçi Başına
(US $/Yıl) Yapılan Destekleme Alınan Destek
Japonya                        577                  21.000
Avrupa Birliği                        189                  19.000
ABD                          15                  19.000
Meksika                          23                    1.000
Kanada                          66                    8.000
Avustralya                          20                  30.000
Yeni Zelanda                            7                          –

 

Kaynak: BM, OECD-1998 rakamları ile

 

DÜNYA DA DESTEKLİYOR

 

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi örneğin Avrupa Birliği’nde ortalama her tüketici tarım üreticilerine yaklaşık 189 dolarlık destek yapmaktadır. Bunun sonucunda da, çiftçilere yirmibin dolara yaklaşan bir destek verilebilmektedir. OECD ülkelerinde, hükümetlerin tarımsal desteği olmadığında, tüketicilerin tarım ürünlerini üçte ikisi fiyatına tüketebileceği hesaplanmaktadır. 1998 yılında OECD ülkelerinin tamamında tarıma verilen desteğin toplamı 360 milyar dolara yaklaşmıştır (Türkiye’nin GSMH’sının yaklaşık iki katı olan bu rakamı karşılaştırmanız açısından aynı yıl dünya tarım ürünleri ticaret hacminin 460 milyar dolar civarında olduğunu belirtelim). Hatta bir adım daha ileri giderek tarıma verilen desteğin son on yılda dünyanın genelinde arttığının da altını çizelim. Bunun temel sebebi de dünyada tarım ürün fiyatlarının düşmesidir. Son kırk yılda dünyada tarım üretimi %25 artarken, tarım arazilerinin alanı %10, dünya nüfusu ise %90 artmıştır. Buna rağmen özellikle gıda ürünlerinin fiyatları %40 azalmıştır. Bu yüzden de örneğin OECD’nin verdiği destekte pirinç, süt ve şeker üreticileri başı çekmiştir.

 

SORUN DESTEĞİN DEĞİL SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ

 

Bu tablo içinde Türkiye’nin verdiği desteğin son derece yerinde ve hatta yetersiz olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Ancak bir noktanın altını tekrar çizmek istiyoruz: OECD ülkelerinde tarımla uğraşan nüfusun, çalışan nüfus içindeki payı sadece %8’dir. Bu rakam Kuzey Amerika ülkeleri ve Avrupa Birliği için %5 seviyesine kadar inmektedir. Bu ülkelerde tarım sektörünün GSMH’ya katkısı sadece %2 civarında kalmasına rağmen, sıkıntı yaşanmamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin sıkıntısı tarım sektörüne verdiği destekten ziyade, tarım sektörünün işgücü ve ekonominin geneline olan büyüklüğü noktasındadır.

 

BOŞU DOLDURMAYIN, İKİ DAHA BOŞALTIN !

 

Bu haftanın gündemi kuşkusuz haftalardır sorduğumuz sorunun cevabı olmayacak, aksine boşalan “koltuğun” koalisyon anlaşması çerçevesinde nasıl doldurulacağı ile meşgul olacağız. Biz diyoruz ki, koalisyon uyumunu bozmayacak şekilde yeni bir bakan atanmasından ziyade, diğer iki partiden de birer devlet bakanı “koltuğundan fedakarlık etsin”, sorumluluk alanları ekonomi ile ilgili konular olması şartı ile Kemal Derviş’e bağlansın ve ekonomide sinerji artsın.

 

 

No Comments

Post A Comment