AĞZI OLAN KONUŞUYOR !

 

AĞZI OLAN KONUŞUYOR !

 

Yukarıdaki “iddialı” başlığı birkaç yıl öncesinin reklam sloganı olarak hatırlayanlarınız olacaktır. Aslında son birkaç yıldır bu sloganı sanıyorum defalarca kullanma ihtiyacı hissettik. Önce talihsiz deprem faciası sonrasında ekranları, manşetleri, mikrofonları “deprem uzmanları” işgal etti. Türkiye’de bu kadar çok uzmanın olması sevindirici olsa da, deprem olana kadar bunların nerede olduğunu merak etmekten kendimiz alamadık. Kasım ve Şubat krizlerinden sonra NTV’nin de altını çizdiği gibi “Türkiye hiçbir zaman bu kadar ekonomi konuşmadı” diyecek kadar, ekonomiye odaklandık. Her fırsatta, her konuyu kriz ve ekonomi boyutuyla ele aldık. Ulusal yayın yapan onlarca televizyonu, gazeteyi ve radyoyu da meşgul tutacak kadar uzmana sahip olabilmenin mutluluğunu yaşadık. Son olarak da ABD’nin vuran terörizm saldırıları sonrasında terör, güvenlik uzmanları, stratejistler, sivil havacılık ve uluslar arası ilişkiler konularının duayenleri ortaya çıktı. Öyle anlar oldu ki, nasıl başarıldığını anlamasak da, aynı kişi, aynı anda, iki farklı TV kanalında canlı yayında ekranlarımızda gözükür hale geldi ! (sihir değil sadece “canlı” logosunun ekranda unutulması )

 

KRİZ TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLER ?

 

Tartışılan bu kadar konu arasından bizi gene ilgi alanımıza giren ekonomiye dönerek son bir haftanın analizini yapmak istediğimizde, krizin Türkiye için faydalı/zararlı, az faydalı/çok zararlı olacağını iddia eden onlarca uzman arasında şaşırıp kaldık. İşte bu noktada “imdadımıza”, son derece analitik bir analiz ile konuyu ele alan Alman bankası WestLB yetişti .*

 

  Jeopolitik Konum ABD Ticari İlişkiler Petrol Fiyatları Dış Finansman T O P L A M
Afrika, Orta Doğu & Güney Asya Bölgesi        
Pakistan 1 2 2 1 6
Güney Afrika 5 4 1 4 14
Türkiye 2 4 1 1 8
Doğu Asya Bölgesi          
Güney Kore 4 1 2 5 12
Endonezya 3 2 4 2 11
Malezya 3 2 5 5 15
Filipinler 3 1 2 3 9
Tayland 5 2 2 4 13
Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi          
Bulgaristan 4 5 2 4 15
Kazakistan 4 5 5 4 18
Polonya 5 5 2 3 15
Rusya 3 4 5 5 17
Latin Amerika Bölgesi          
Arjantin 4 3 3 1 11
Brezilya 5 2 2 2 11
Şili 4 2 1 4 11
Kolombiya 4 2 3 4 13
Meksika 5 2 4 4 15
Venezuela 4 4 4 4 16
* 1 = En hassas
* 5 = En dayanıklı
KAYNAK : West LB Araştırma Bölümü

 

EN HASSAS EKONOMİLER

 

Yukarıdaki tabloda, West LB Araştırma Bölümü, ABD’ne yapılan terörist saldırılar sonrasında dünyanın dört bir tarafındaki gelişmekte olan ülkelerin olası “misilleme” ve yaşanan kriz senaryolarına göre “dayanıklılıklarını” irdelemeye gayret etmiş. Analizde katılmadığımız veya tartışacağımız noktalar olsa da, yaklaşım itibarı ile oldukça sistemli olan bu çalışmanın sonucunda Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında yaşananlardan, Afganistan’ın sınır komşusu Pakistan’dan sonra en olumsuz etkilenecek ülke olduğu ortaya çıkıyor. Listedeki analize göre Türkiye petrol fiyatlarına olan hassasiyeti ve bu krize, iç piyasada yaşanan finansal krizle eşzamanlı olarak yakalanması sebebiyle, dört değerlendirme kriterinden ikisinden “en riskli” notu alan tek ülke.

 

Analizin detaylarını açıklayan raporun ilginç bazı satır başlarını da paylaşmakta fayda görüyoruz. Örneğin analizi yapanlar Pakistan’ın da petrol fiyatlarına son derece hassas olduğunu belirtmekle birlikte, “ABD’nin yanında yer alması” nedeniyle petrol zengini Körfez ülkelerinin ona destek olabileceğini öngörürken, böyle bir olasılığı Türkiye için hiç gündeme dahi almamışlar. Uluslar arası sermaye piyasalarının tamamen dışında olan, tek Eurobond ihracını 1999’da yapmış olan Pakistan ile en kötü finansal krizlerde dahi borcunu geri ödemeyi başarmış, hatta “Osmanlı İmparatorluğu’nun borçlarını dahi üstlenmiş” Türkiye’nin dış finansman risk notunun eşit olması diğer tartışılabilecek nokta.

 

KÜRESELLEŞMENİN GÖSTERGESİ

 

Analizin “en riskli” olarak gösterdiği üçüncü ülke olan Filipinler ile ilgili öğrendiğimiz bir detayı da sizlerle paylaşalım; Filipinler’de hükümete muhalif İslami grupların Usame Bin Laden ile olan sıkı ilişkileri göz önüne alınarak “jeopolitik” notu daha riskli olarak verilmiş. Ancak benzer bir yaklaşım, Afganistan’dan çıkarsa Bin Laden’in gidebileceği Kazakistan için gösterilmemiş.

 

Doğu Avrupa ve Sovyet Komünist rejimlerinin 1990lı yılların başında arka arkaya yıkılması başta Francis Fukuyama olmak üzere birçok yorumcu tarafından “tarihin sonu” olarak gösterilmişti. Yeni gündeme gelecek olan kavram ise küreselleşme idi. Bunun son kanıtını ise dünyanın bir ucunda yaşananlara Arjantin, Brezilya ve Şili gibi ülkelerin ne kadar “hassas” olduğunu gösteren bu çalışmadır.

 

* Bu önemli çalışmanın detaylarını almak isteyen okurlarımız www.westlb.com/research adresine

yönelebilirler.

 

 

 

No Comments

Post A Comment