“30 MİLYONUN KADERİ İLE OYNAMAK !”

 

“30 MİLYONUN KADERİ İLE OYNAMAK !”

Mahsullerinin karşılığını ne devletten ne de özel sektörden alamayan tarım üretici birliklerinden “Tarımın ve tarımla uğraşanların dizlerinin üstüne düştüğü bir dönemde, devlet bizlere kendi başımıza olduğumuzu söyledi” açıklaması geldi. Diğer taraftan şeker pancarı üreticilerine yıllık yaklaşık 1.6 milyar dolar ödeme yapılması, konu ile ilgili çalışma yapan denetçilerin raporuna da yansıdı. Hükümetin şeker fiyatlarını dünya piyasa fiyatlarının üzerinde tutarken, ucuz şeker ithalini de kısması sonucu bütçeye yansıyan zararın ne kadar olduğu hesaplanmaya çalışılıyor. İşte bu gelişmeler gündemi işgal ederken hükümet hububat alım fiyatlarını Cuma günü açıkladı. Geçen yıl 80,000 TL olan alım fiyatı, IMF ve Hazine’nin talebi doğrultusunda yüzde 27.5 artışla 102 bin olarak açıklandı. Üreticileri kızdıran karara karşın Tarım Bakanı Gökalp, ‘Fiyat içime siniyor’ yorumunda bulundu. Alım fiyatının her 15 günde bir, 1,000 TL arttırılacağı da belirtildi.

 

Buraya kadar herşey olağan gözüküyor. Ancak ilk açıklamayı yapan Türk tarım üretici birlikleri değil, İngiliz çiftçileri savunan birlikler. Bahsi geçen mahsul ise, Avrupa Birliği içinde satışı yasak olan “genetik aşılanmış” tohumlardan hasat edilen ürünler. İngiltere Tarım Bakanlığı, çiftçilerden mahsullerini yakarak imha etmelerini veya AB dışına satmalarını isteyince ortalık karışmış. Advanta adlı firma tarafından kendilerine satılan tohumlar nedeniyle yaklaşık 4.5 milyon dolar zarara uğradıklarını iddia eden çiftçiler tazminat istemişler. Ne hikmetse İngiltere hükümeti de “kandırıldığını” iddia eden 500 çiftçinin zararını tazmin etmeleri için bir sebep olmadığını söylemiş. Oysa Türkiye’de olsa “off-shorezedelerin” tazminat kararnamesinin bir kenarına 4.5 milyon dolarlık bir madde sıkıştırılır, daha fazla mahsul için “risk” alan çiftçilerin derdi de çözülebilirdi.

 

Şekerpancarına yapılan ödeme ise Türkiye’de değil, ABD’nde Kongre Denetçilerinin dikkatini çekmiş. Clinton döneminde hızlı artış gösteren bu sübvansiyona tabi olan Şeker Üreticileri Birlikleri ise “süt üreticileri ve tütüne verilen desteğin yanında kendilerininkinin önemsiz kalacağını” savunuyorlarmış. Özetle konu tarım olunca dünya üzerindeki tartışmalar fazla değişik değil. Türkiye de bu gündemde “hak ettiği” yeri alıyor. Bu sebeple de çiftçileri veya tarım kesimini daha fazla para istiyor diye suçlamak bize anlamlı gelmiyor. “Kendi faydasını maksimize “ etmek insanoğlunun en belirgin özelliklerinden biri. Türkiye’nin problemi ise farklı. Cuma günü “isyan eden” tarım üretici birliklerinden bir tanesinin başkanının söylediği gibi, “tarımdaki 30 milyon kişi”nin kaderiyle oynanması asıl bizim problemimiz. 65 milyonluk bir ülkede 30 milyon kişi hayatını, tarımdan ve daha önemlisi destekleme fiyatları ile devletten kazanıyorsa, asıl yanlışlığı bu sistemde aramamız lazım.

 

Örneğin İspanya’da aktif nüfusun yaklaşık %9’u tarımda çalışırken, ülkemizde bu oran %40 seviyelerinde. İspanya 1980 yılında %17.1 olan oranı 20 yıl içinde %9’lara kadar indirmeyi başarmış. Sonuç olarak 40 milyon nüfuslu İspanya’nın bir yıllık toplam üretimi 500 milyar doları aşarken, bu rakam 65 milyon nüfuslu Türkiye’nin yıllık üretiminin yaklaşık iki buçuk katı.

 

İspanya’nın bu başarıyı kaydederken en büyük şansı tarımla uğraşan, köylü nüfusun yaşlı olması idi. Ülkemizde ise, tarımla uğraşan, çoğu gençlerden oluşan “gizli işsiz”lere yeni becerilerin kazandırılması, eğitilmesi gerekiyor. Bu da yapısal önlemlerin alınması ve uzun vadeli politikaların ısrarla uygulanması ile mümkün olabilir. İşte galiba biz de her zaman olduğu gibi burada takılıp kalıyoruz. Kendimizi 3-5 yıl “sıkmak” yerine, her yıl bir ay başımızın ağrımasını yeğliyoruz. Ancak unuttuğumuz nokta, tarım başımızı ağrıtan ve ağrıtacak onlarca konudan sadece bir tanesi ve maalesef her yılın sadece 12 ayı var.

 

 

No Comments

Post A Comment