HARÇ BİTTİ YAPI PAYDOS !

Gündem o kadar hızlı değişiyor ki, hangi konuyu derinlemesine irdelemek gerektiğine karar vermek en büyük meziyet halini aldı. Son bir aya şöyle bir göz atınca, yerel seçimlerden, ABD Başkanı Obama’nın Türkiye ziyaretine, Ergenekon’da sayısını unuttuğumuz dalgalardan Türk-Ermeni-Azeri diplomasi üçgenine, A Milli Futbol Takımının İspanya karşısındaki hayalkırıklıklarından, Turkcell Futbol Ligindeki adı konamayan şampiyonluk ikramı yarışına kadar birçok konunun gündemimizi meşgul ettiğini görüyoruz. Bu karmaşa içinde acaba ekonomi geri planda mı kaldı, diye düşünürken Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamaları gündeme düştü. TÜİK’in açıkladığı %15.5’lik işsizlik oranı, içinden geçmekte olduğumuz krizin değil, istihdam alanında onyıllardır alındığı iddia edilen tüm önlemlerin iflasının ilanıdır !

Türkiye’nin her zaman en önemli sorunlarından birisi olan işsizlik, kriz ile birlikte daha da büyük boyutlara ulaştı. Verileri incelediğimizde, mevsimsel olarak Ocak-Şubat aylarında düşen istihdamı gözönüne alsak dahi, Ocak 2008’in ardından, son beş yılın ikinci en düşük istihdam rakamına Ocak 2009’da ulaşıldığını görüyoruz. Arka arkaya iki Ocak ayındaki istihdam rakamının rekor sayıda düşük gelmesi ise trendi göstermesi açısından dikkate almaya değer.

 

DAHA BAŞIMIZA GELECEK VAR !

Ocak 2009 için açıklanan işsiz sayısını 3 milyon 650 bin olarak açıklamasına karşın, inancım gerçek işsiz sayısının ne yazık ki çok daha fazla olduğu yönünde. Öncelikle yapılan araştırmaya, istatistiksel olarak, iş aramayıp ancak çalışmaya hazır olanlar ile mevsimsel olarak çalıştığı için işsiz durumda bulunanlar dahil edilmemektedir. Bahsettiğimiz bu iki grubu da yapılan hesaplamaya eklediğimiz zaman işsiz insan sayısının çok daha yüksek olduğu gözükmekte. Ancak sanıyorum daha önemlisi ise, çalışıyor gözüken ancak işverenlerinin ekonomik sıkıntılarından dolayı maaş alamayan kesimin değerlendirilmesi olacaktır. Geçtiğimiz haftalarda kredi kartı alacaklarını takip etmek amacıyla kredi kartı borçlularını arayan bir ticari bankanın aldığı cevapların sınıflandırılması, ilginç bir sonuç vermiş; kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin yaklaşık %10’u işlerini kaybettiklerini belirtirken, gene %10’luk bir grup da, üç-dört aydır işverenlerinden maaş alamadıklarını belirtmişler. Muhtemelen, birçok işveren, maaş borçlarının yanısıra, kanuni yükümlülüklerini dahi ödemekten aciz oldukları için bordrolarında bir grup gizli işsizi taşımaya devam ediyorlar.

 

HAYDİ KIZLAR OKULA !

İstisnasız hepimizi en çok ürküten veri ise, genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş grubundaki çalışanlarda ulaşılan %27.9’luk işsizlik oranı. Toplam işgücünün % 17.9’unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturuyor. Her yıl yaklaşık 400 bin gencin iş hayatına katıldığını göz önüne alacak olursak, sorunun kalıcı çözüm gerektirdiği açık olarak gözükmekte; ancak daha büyük sorun ise genç neslin umutlarını yok etme riski. Zira işsizliğin kanayan yara olarak çözüm bulamaması, gençlerin umutsuzluğu ve işgücünden ayrılmasına, hatta hiç girmemesine de sebep olacak. Halen iş arayanların yaklaşık dörtte birinin bir yıl ve daha uzun süredir iş araması da umutsuzluğu artıracak faktörlerden birisi olarak ön plana çıkıyor. İşsizliğin en önemli alt başlıklarından birisi ise kadın-erkek istihdamı ve iş hayatına yansımaları kısmında ön plana çıkıyor. Erkeklerin, sırasıyla lise altı eğitimliler, lise ve dengi okul ile yükseköğretim mezunlarında işgücüne katılma oranı % 67.8, %72.3 ve %82.1 iken, aynı oranların kadınlarda % 18.8, % 33.3 ve % 69.9 olduğu görülüyor. Başka bir deyişle iş hayatına katılma oranı eğitimle birlikte artıyor ve artan eğitimle birlikte istihdama katılma oranı kadınlarda çok daha çarpıcı.

 

BU NE PERHİZ, BU NE LAHANA TURŞUSU ?

İşsizlik rakamları gündeme düştükten birkaç gün sonra gene TÜİK, Merkez Bankası işbirliği ile yürüttüğü Aylık Tüketici Eğilim Anketinin sonuçlarını da yayınladı. Tüketici Güven Endeksi, 2009 yılının Mart ayında, Şubat ayına  göre %1,04 oranında  artarak 74.77 değerine yükselmişti. Bu verinin gelişimine bakıldığında Tüketici Güven Endeksinin Eylül 2008’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını ve gene bu seviyenin geçtiğimiz yıl Mayıs-Haziran dönemindeki seviyelerde olduğunu görüyoruz. Endeksin açılımına bakıldığında getirilen teşviklerle beyaz eşya, otomotiv, konut satın alma olanaklarının artmasının pozitif etkisi görülürken, bir önceki döneme göre iş bulma olanaklarının artmasına yönelik inancın % 4’ün üzerinde artmasının da etkisini görüyoruz. Her ne kadar iki istatistik (işsizlik ve güven endeksi) arasında iki aylık bir kayma olsa da, içerik olarak işaret ettikleri yönün bu kadar farklı olmasını, zaman kaymasının açıklaması biraz zor. Bu çelişkinin açıklamasını da TÜİK’e bırakıyoruz!

 

No Comments

Post A Comment