CAMDAN TAVANIN SONU NASIL GELECEK ?

Özgeçmişine baktığınızda Harvard Üniversitesi’nden strateji danışmanlık firması Mc Kinsey’e, ABD Hazine Bakanlığı’ından Google’a ve son olarak Facebook’a  varan bir “markalar serisi” ile karşılaşıyorsunuz.  Yaşıt olduğumu öğrendiğimde “hayıflandığım” Sheryl Sandberg’den bahsediyorum.

Facebook ‘un halen COO’su ve ilk kadın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sandberg geçtiğimiz ay icinde piyasaya sunulan “Lean in” isimli kitabı ile oldukça büyük ses getirdi. Sandberg uzun zamandır konuşmalarında da dile getirdiği, kadınların “erkekleşmeden üst düzey yönetici rollere atanması gerekliliğine” kitabında da geniş yer vermiş. Başarılı kadın yönetici savunduğu tez ile,kamuoyundan  hem destek hem de tepki aldı. Sheryl Sandberg’e destek verenlerin büyük kısmı iş ve siyaset dünyasında çeşitliliğin, yönetim kademesinde farklı seslerin dillendirilmesi ile mümkün olabileceğini savunanlar arasından geliyor. Bu çeşitliliğin de ancak kadınlarin kendi benliklerinin gerektiği, hükmettiği gibi davrandığında oluşabileceğine inananların sayısı hiç de az değil. Dolayısıyla Sheryl Sandberg gibi düşünenler, kadınların daha fazla çaba göstererek, insiyatif alarak, veya Sandberg’in kitabına isim verdiği gibi daha fazla “öne yaslanarak” engelleri aşabileceğine inanıyorlar.

Sandberg’e karsı çıkanlar ise söylediklerinin ve yazdıklarının “tespit” olarak doğru olduğunu kabul etseler de, “erkekleşmeden” kadınların  yönetim kademesinde kendisine yer bulmasının zor olduğunu öne sürüyorlar. Hatta daha da ileri gidenler, Sandberg’ün de Larry Summers ve Eric Schmidt gibi iki güçlü erkek sponsoru olmasa iş hayatında aldığı rolleri alabilmesinin pek de kolay olmadığını iddia ediyor. Sandberg ve SurveyMonkey platformunun CEO’su olan kocası David Goldberg’in maddi durumlarının oldukça iyi olması da Sandberg’ün hayatında kurduğu sürdürülebilir dengenin vazgeçilmez unsurları olarak gösteriliyor.

Bu tartışma yakın gelecekte çözüm bulacağa benzemiyor. Sheryl Sandberg’ün “Lean in” kitabının tamamını okumadan, bu tartışmada taraf olarak “topa girmek” arzusunda değilim. Ancak son donemde eş liderliğini üstlendiğim bir proje* kapsamında Türk iş dünyasının birçok önemli yöneticisini, kadın-erkek farkı olmadan ziyaret ettiğimde, yönetim kurulunda pozitif ayırımcılık yaparak kadın yönetim kurulu üyesi sayısının arttırılma gayretinin Türk iş dünyasında birçok karar verici ve kanaat önderi tarafından “yetkinlikten fedakarlık etmekle” eşdeğer tutulabildiğini kendi kulaklarımla duydum. Başka bir deyişle, eğitim, kültür veya olgunluk seviyesinden bağımsız olarak kadının iş dünyasında daha kritik roller alabilmesi,  maalesef kısa vadede sadece bilinçlenme çabası ile olabilecek gibi gözükmüyor. Bu yüzden de kadın yöneticilerin performansa olan katkısına inanan erkek yöneticilerin sayısı artmadıkça; yönetici rollerine icra veya yönetim kurulu seviyesinde atanan kadınlar performansları ile iyi örnekler oluşturup iştah kabartmadıkça, iş dünyasında cinsiyet eşitliği için kotadan başka yol kalmıyor. Hatta kotaları sadece yönetim kurulu seviyesi için değil, oraya aday olacak kadın yönetici havuzunu da besleyen icracı yönetim seviyesinde de daha sık görebiliriz.

Özetle yüzyıllardır devam eden bir sorunun çözümünü tek boyutlu olarak ele almak ve çözmeye çalışmak mümkün değil. Kısa vadede motivasyonu artırmak ve doğru örneklerin sayısını arttırmak için kotaların uygulanmasından daha etkin bir yol göremiyorum. Ancak Sheryl Sandberg’ün dile getirdiği gibi kadın yöneticilerin  kendilerini öne çıkartmaya, “yaslanmaya”, öne eğilip, insiyatif almaya ihtiyacı var. Son olarak da, iş dünyasının karar noktasında olan kadın-erkek tüm kanaat önderlerinin, işverenlerin, kadınların “baş kaldırmasını” önleyen “camdan tavanı” kırmak için daha proaktif aksiyon alması şart. Ancak kadınların, kanun koyucu ve düzenleyicilerin ve işverenlerin ortak çabası camdan tavanın sonunu getirebilecek.

*Bağımsız Kadın Direktörler Projesi; Egon Zehnder – Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu işbirliği

No Comments

Post A Comment