Finans Dünyası

KUR POLİTİKALARI VE TÜRKİYE 

Asya krizi patladığında Amerikan Dolarına “çıpalanmış” Uzakdoğu ülkeleri ekonomilerinin, küresel gelişmelere karşı daha hassas olduğu görüşü ağırlık kazanmıştı. Döviz kurlarındaki değişim ve benzer krizler (petrol fiyatlarındaki değişmeler, siyasi sıkıntılar, v.b.) “çıpalanmış” ülkelere kendini koruma fırsatı ve zamanı tanımadan “hastalığın” bulaşmasına sebep oluyordu. Bu gözlemler neticesinde Latin Amerika ülkelerinde yaşanan tecrübeler de değerlendirilerek, “dalgalı kur” sistemlerinin ekonomileri dış krizlere karşı daha iyi koruyabileceğini söylemek mümkün hale geldi. Son bir aydır ülkemizde de uygulanmasına geçilen “dalgalı kur” rejimi sayesinde Brezilya, Asya ve Rusya krizlerinin tetiklediği sıkıntılı bir dönemi atlatmayı başarmıştı.

 

DALGALI KUR VE BREZİLYA
Brezilya’da dalgalı kur sistemine Mart 1999’da geçiş sağlanırken, bir yandan da vakit geçirmeden enflasyonu yıl sonuna kadar “tek haneli rakamlara” düşürüleceği açıklanmıştı. “Enflasyon hedeflemesi” açıklaması ile “panik” önlenmişti. İlk etapta kurun yaklaşık yüzde 70 “devalue” olduğu göz önüne alınarak faizler yüzde 39’dan yüzde 45’e arttırıldı. Zira ekonominin genelinde yüzde 30-40 arasında ağırlığa sahip ithal ürünlerde oluşabilecek fiyat artışları ile enflasyon hedefinin yakalanması imkansız hale gelebilecekti. Yapısal önlemler ve mali politikalarla beraber uygulanan bu sıkı para politikası önlemleri de Brezilya’da uygulanan programın başarısını sağlamıştı.
Kuşkusuz başta IMF olmak üzere uluslararası finans kurumlarının önemli desteği ile gelen yabancı sermaye de bu başarının sağlanmasında önemli rol oynamıştır. 1999’da Brezilya’ya sadece sabit sermaye yatırımları için gelen yabancı kaynak 30 milyar dolara ulaşmıştı.

Gelişmekte olan ülkeler için “dalgalı kur” uygulamasının tek çözüm olduğunu söyleyebilmek pek de mümkün değil. “Çıpalanmış kura” dayalı sistemler popülaritesini kaybetse de para kurulu benzeri, daha sıkı önlemler ve yönetim içeren uıygulamaların da başarılı olduğunu görmek mümkün. Komşumuz Bulgaristan belki de bunun en güzel örneklerinden birisi. Hatırlanacağı üzere Bulgaristan, 1997 yılı ortasında uygulanmaya başlanan “Para Kurulu” ile IMF desteğiyle “ipten alınan” bir ülke; aslında bugüne kadar da IMF’in en büyük gurur vesilesi.

 

PARA KURULU VE BULGARİSTAN

Bulgaristan 1996 yılı sonunda bankacılık krizi ve hiperenflasyon dönemine girince Temmuz 1997 itibarı ile “Para Kurulu” uygulanmaya başlandı. Enflasyon, Ocak 1997’de yüzde 500’ü ve Mart’ta da yüzde 2000’i aşmıştı. Merkez Bankası, bankacılık sistemini güçlendirmek amacıyla ve bütçe açığını finanse etmek için “acil” likidite sağlamaya çalışıyordu. Bulgar levasına olan güven azalmıştı. Ekonomik sıkıntılar sonucunda hükümete destek azalırken, yeni seçim talebi için gösteriler yaygınlaşmıştı.

Kasım 1996’da başlayan IMF’in para kurulunun nimetlerini anlatan görüşmelerine hükümet ve siyasi partilerin yanı sıra sendikalar, yabancı yatırımcılar, gazeteciler ve akademisyenler davet edildi. Daha önce para kurulunu uygulayan ülkeler olan Arjantin, Estonya, Hong Kong ve Litvanya’dan Bulgaristan’ın temel farklılığı bankacılık sisteminin hepsinden daha büyük ve daha problemli olmasıydı.
Ayrıca uluslararası rezervler düşük olduğundan yüksek bir devalüasyona ihtiyaç duyulacaktı. Sonuçta Bulgaristan’da para birimi olarak Alman Markı seçildi ve 1000 Leva 1 Marka sabitlendi. IMF direktifi ile bütçenin şeffaflığı ve bütçe disiplini sağlanırken, 12 bütçe dışı fon da Merkez Bankası bünyesinde ayrı bir hesapta toplandı.
Para Kurulu ile Bulgaristan enflasyonu 1998 ortasında yüzde 13’e, 1998 sonunda da yüzde 1’e düşürdü. Döviz rezervleri 800 milyon dolardan 3 milyar dolara çıkarken, faiz oranı da yüzde 200’den 1998 sonunda yüzde 5.2’ye düştü. Daha da önemlisi 1998 Rusya krizinden Bulgaristan Rusya ile olan sıkı ilişkilerine rağmen etkilenmedi (Bulgaristan’ın dış ticaretinin yüzde 50’si Rusya ve BDT ülkeleri ile).
Bugün Bulgaristan’da enflasyon oranı %10 civarında olsa da, uzun vadeli faizler, ülkeye ve ekonomiye olan güveni de gösterir şekilde hala yüzde 5 seviyesinde. 9 milyar dolarlık dış borcuna rağmen rezervler 3 milyar dolarlık seviyesini koruyor.
Belki de en önemlisi 1994-1996 yılların arasında yaklaşık yıllık 100 milyon dolar civarında olan direkt yabancı sermaye girişinin 1997-1998 döneminde yıllık 500 milyon doları, 1999-2000 döneminde de yıllık 700 milyon doları aşmış olması.

İSTİKRARI ARARKEN KRİZE GİRMEK

Şubat ayının 19’undaki MGK toplantısının tetiklediği gelişmeler Türkiye açısından bir “ilk”e de işaret ediyordu. Ekonomi tarihimizde ilk kez istikrar programı uygularken krize girdik. Genellikle krize girdikten sonra istikrar programı uygulamaya başlardık !

Konunun teknik detaylarından ziyade gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından “rasyonel” çözüm olduğu öne sürülen “dalgalı kur” ve “para kurulu” uygulamalarının iki başarılı örneğini incelediğimizde, ilginç bir şekilde, iki “uç” stratejiyi uygulayan ülkelerin Türkiye’den “aynı” noktada farklılaştığını görüyoruz.

 

KURUMSAL YÖNETİM

Her iki ülkenin (Brezilya ve Bulgaristan) de döviz krizine girdiğinde değişik boyutlarda “rezerv” problemi yaşamakta. Türkiye ise 25 milyarın üzerindeki döviz rezervlerinin yüksekliği nedeniyle eleştirilir bir konumda iken krize girdi. Rakamlar farklı da olsa yeni kur rejimi sonrasında Bulgaristan’a da, Brezilya’ya da, ekonominin boyutu ile orantılandığında, son derece yüksek miktarlarda yabancı sermaye girişi oluyor. Bunun temel sebebinin programı destekleyen yabancı kurumlar olduğunu iddia edebilmek pek mümkün değil, zira Türkiye krize girdiğinde tarihinin en büyük IMF desteğini de arkasına almıştı.

Toplumsal uzlaşma ve bunun gücünü devlet yönetimine yansıtabilen istikrarlı siyasi otoritelerin varlığı sayesinde Bulgaristan ve Brezilya aşama kaydedebildi. Her iki ülke de “kur rejimlerinin” değil, bunlarla uyumlu makro politikaların başarıyı getirdiğinin bilincine vardığı için yol aldılar. Arjantin on yıldır “para kurulu” uygularken, kapı komşusu Brezilya’nın dalgalı kur sistemini tercih edebilmesi de konunun “jeopolitik” konumdan farklı bir boyutta algilanmasi gerektiğini bizce gösteriyor.

Özetle Kemal Derviş’in de önemle altını çizdiği şekilde devletin ve beraberinde özel sektörün “kurumsal yönetilmesi” (corporate governance), şeffaflaşması ve verimliliğin arttırılması (ya da en azından verimsizliklerin azaltılması) Türkiye’nin önündeki çıkış noktaları. Financial Times yazarı Martin Wolf’un belirttiği gibi Türkiye’nin içinde bulunduğu dönemden çıkabilmesi için üç şeye ihtiyacı vardı. Öncelikle iyi zamanlamayı yapamadı, enerji maliyetlerindeki artışa ve gelişmekte olan ülkelere olan ilginin azaldığı bir dönemde istikrar arayışına başladı. İkincil olarak, toplumun tamamı inanmadığı ve güvenmediği için disiplinli bir mücadeleyi sürdüremedi. Ve son olarak da politikacılardan yana pek şansı yoktu.

No Comments

Post A Comment